به طور مثال چنانچه همان تکه گوشت را پس از چندروز ببینیم، رنگ خودرا تا حدودی از دست دیتا است. به عنوان نمونه به خاطر این‌که آب اکسیژنه یک مخلوط ناپایدار میباشد در معرض نور به تدریج و آرام مجزاسازی می شود. آب اکسیژنه رنگها را هم تخریب می کند بهمین برهان تکه کالباس باطن کاسه آن‌گاه از مدتی بیرنگ میشود. در صورتی که تکه ای گوشت در درون ظرفی از این محصول قرار بگیرد به مرور دوران بوی گوشت از در بین رفته و بوی گندیدگی نمی گیرد. • آب اکسیژنه بویی شبیه به بوی اسید نیتریک دارد. از دیگر خصوصیات آب اکسیژنه، خواص رنگ بری آن است. این طریق یک روش آزمایشگاهی هست که طی آن در آزمایشگاه آب اکسیژنه را می توان تهیه کرد. • آب اکسیژنه در آب حل می شود و هنگامی در آب حل شد، یک محلول همگن دارای آب تشکیل می دهد. در این طریق از پراکسید باریم هیدراته بایستی به کار گیری شود که طی آن پراکسید باریم بدون آب یک لایه حافظ تشکیل می دهد و اهمیت اسید سولفوریک وارد واکنش نمی شود. پیشگیری : دارای مهیا کردن اکسیژن محلول که شرایط سپتیک را (شرایطی که باعث به تشکیل سولفید بیولوژیکی می شود) اب اکسیژنه ضدعفونی کننده مهار می کند. پرواکسید ترکیبی از اکسیژن و اکسیژن تک پیوندی می باشد. • صورت غلیظ و خالص آب اکسیژنه در دمایی حدود 150 درجۀ سانتی گراد به جوش می آید و در این درجۀ حرارت مبتلا تجزیۀ حرارتی می شود که همین تجزیه، یک واکنش انفجاری در پی دارد. آب اکسیژنه ، او‌لین توشه بوسیله یک شیمیدان فرانسوی به اسم لوویز ژاک تانارد در قرن هیجدهم میلادی کشف ش. همین جنس ، اولین توشه توسط یک شیمیدان فرانسوی به نام لوویز ژاک تانارد در قرن هیجدهم میلادی کشف شده است. آب اکسیژنه را به اسم پرواکسید هیدروژن (Hydrogen Peroxide) هم می شناسند. همین دانشمند فرانسوی، با اسیدی نمودن باریم پراکسید، توسط اسیدنیتریک، پراکسید هیدروژن یا این که آب اکسیژنه را ساخت و کشف کرد. آب اکسیژنه در واقع ساده ترین پرواکسید می باشد. بنابراین بر مبنا واکنش همین دو کریستال سولفید سدیم و یک محلول 30٪ از آب اکسیژنه به دست می آید . آب سرد ممکن هست خوبتر باشد. همینطور کلیدی خصوصیت هایی هست که به آن ها نیز اشاره خوا‌هیم کرد. آب اکسیژنه کاربردهای صنعتی دیگری نیز دارد که به آن ها خوا‌هیم پرداخت. • آب اکسیژنه در فضای سبز به شکل اسیدی وجود دارد. ✔چشم : در همین رخ چشم را فورا به مدت ۳۰ دقیقه اصلی آب زیاد شست و شو دهید. چنانچه شما هر جور سوالی در ارتباط اهمیت کجا و طرز استعمال از قیمت آب اکسیژنه 50 درصد دارید، می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر