مطلقا بارها و بارها در معماریهای تاریخی و مذهبی کاربرد گونه های کاشی و سرامیک را دیدهاید و به عظمت و شکوه هنر معلم کاشیکار و معماری بینظیری که اینگونه آنان را در کنار یکدیگر چیده و چنان فضای دلانگیزی را به وجود آورده به وجد آمدهاید. مردمان اردبیل پیش از شیخ صفی الدین و حتی در دوران وی نیز سنی مذهب بودند و همین شهر تاریخی پس از مرگ او و مخصوصاً در دوران شیخ جنید، جد پادشاه اسمعیل اول، در شمار شهرهای مقدسی نظیر مکه و نجف و کربلا در آمده است. به جهت تهیه اکسید سرب که سفالگران آن را پختن سرب نیز مینامند، سرب را در کاسه تقریبا ناچیز عمقی حرارت داده اهمیت میله ای به هم میزنند تا پس از مدتی به پودری نرم که همان اکسید سرب است تبدیل شود. خاکستر همین گیاه به رخ مادهای مذاب می باشد و پس از سردشدن به شکل سنگ سیاهی در میآید که میبایست نرم و خرد شود. «لعاب» (Glaze) کلمه است از لایه نازک سیلیکاتی – چکیده از مواد شیشهگونه – که از لحاظ فیزیکی مایعی است با تأخیر منجمدشده که اساسی ارتقا حرارت، وضعیت چسبندگی -ويسکوزيته – و کشش در خمیر آن پدید میآید. به همین ترتیب شیشهٔ قلیایی به دست میآید. همین دوغاب در صورتی در مورد لعاب قلیایی ذکر شد لعاب بیرنگی هست که همپا با اکسیدهای فلزات مختلف، رنگهای متعدد را به وجود میآورد. عمده ظروف لعابدار سفالی و سرامیکی کشور‌ایران در قرون قبلی کلیدی بهرهگیری از لعاب قلیایی پوشش داده شده است. 6- زیباتر کردن و تنوع بخشیدن به سطح ها بدنهها لعاب، سطح داخلی یا سطح خارجی و یا سطوح داخلی و خارجی یک بدنه سفالی یا سرامیکی را پوشش میدهد. همین دوغاب در واقع لعاب بیرنگی است که به جهت رنگینکردن آن از اکسیدهای فلزات متعدد استفاده میگردد و سطح محصولات سفالی را اساسی آن میپوشانند. به کارگیری از سرامیک در کفسازی و نماسازی یا در تولیدات وسایل بهداشتی و مصالح ساختمانی نظیر انواع آجر سفالهای تزئینی داخل و خارج ساختمان سفالهای بام ساختمان، کانالهای فاضلابی، سفالهای ضد اسیدی همه از سرامیکهایی هست که از دیرباز تهیه و مصرف میشده است. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها دوچندان بخش اعظم در گزینه کاشی طرح سنگ لطفا به تماشا از وب وبسایت ما.

ایندکسر