اریک سوندهایمر و رندی روزنبلوم را در دبیرستان SoCal درباره فوتبال تماشا کنیداز جمعه شب در کالیفرنیای جنوبی هیچ مسابقه فوتبال وجود ندارد ، اما این مانع نمی شود اریک سوندهایمر ، ستون نویس ورزشی تایمز ، به فیلمبردار تلویزیون رندی روزنبلوم بپیوندد و در مورد فوتبال دبیرستان برای سرگرمی شب جمعه شما بحث و گفتگو کند. .

نماینده بخش شهر ویکی لاگوس این هفته مهمان است.

لاگوس درباره اعلامیه روز دوشنبه مبنی بر اینکه CIF انتظار ندارد هرگونه تمرین یا بازی در اولین فرصت تا سال 2021 آغاز شود ، بحث کرد و در مورد راه های احتمالی پیش رو صحبت کرد.
منبع: paper-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>