این ماده حیاتی نامهای هیدروژن کربوکسیلیک اسید و متانوئیک اسید نیز شناخته میشود. این ماده همینطور به تیتر اسید متانوئیک شناخته می شود و فرمول مولکولی آن HCOOH می باشد ، صرفا با یک اتم هیدروژن هست که به اتم کربن متصل است. فرمت متیل عاقبت ای از واکنش بین متانول و دی اکسید کربن در حضور یک اساس قوی مانند متاکسید سدیم است. متانول تولیدی را مجددا وارد سطح اول می کنند، تا این روند فرمیک اسید خطرات ادامه یابد. آنان غدد سمی دارند که این و سایر اسیدها (به تیتر مثال ، اسید استیک) را به شکل اسپری به خارج دفع می کنند. در واقع همین ماده در سنتز مواد دارویی مثل ( انسولین و کافئین)، سنتز کاتالیست آلومینیوم و ایجاد پنتا اریتریتول مورد به کارگیری قرار می گیرد.در ساخت حشره کش ها، رنگ نساجی و سموم نباتی به کار گیری می شود.کاربرد اسید فرمیک BASF در صنعت های غذایییکی از همگانی ترین کاربردهای اسید فرمیک، جهت ذخیره سازی مواد غذایی ( به عنوان ماده حفظ کننده مواد غذایی) است که این ماده مانع کار های مخرب اسید لاکتیک می شود. فضای سبز گرایان قرن پانزدهم دریافتند که گونه های خاصی از حشرات (مواد ضد عفونی کننده) ، نظیر مورچه ها ، موریانه ها ، زنبورها و سوسک ها ، این ترکیب را که مسئول نیش دردناک آن ها هست ترشح می کنند. جان ری طبیعی دان انگلیسی پیروز به تجزیه اسید فرمیک در سال 1671 شد و آن را از تعداد زیادی مورچه تقطیر کرد. به طور طبیعی از طرق مختلفی مانند زهر زنبور و مورچه ها وجود داراست و یک معرف مصنوعی ارگانیک با قیمت است. اسید فرمیک می تواند در سطوح زمینی وجود داشته باشد ، به تیتر یک جز component از زیست جمع یا در جو ، که در طیف گسترده ای از واکنش های شیمیایی نقش دارد. اسید فرمیک بیشترین مختصات شیمیایی بقیه اسیدهای کربوکسیلیک را دارد. شرکت الساپا واردکننده و فروشنده اسید فرمیک ، این ماده را کلیدی بهترین قیمت و میزان مرغوب بودن در اختیار مشتریان با شخصیت قرار می‌دهد . جهت اطلاع از بها و طریق فروش از شیوه شماره های ذیل دارای کارشناسان فروش ما در تماس باشید. 4. نخست می بایست غلظت اسید فرمیک 100 % و 85 % را به روش زیر به 65 % برسانیم. حتی می تواند در زیر زمین ، درون روغن یا این که در فاز گازی روی سطح آن پیدا شود. هنگامی سوخت های فسیلی سوزانده می شوند ، اسید فرمیک گازی ایجاد می کنند.

ایندکسر