به عبارتی موقع همین پرسش مطرح شد که ماسک N95 چیست؟ زمانی که هنوز ماهیت و خلق و خوی ویروس کرونای تازه (SARS-CoV-2) بهخوبی مشخص و معلوم نشده بود، پژوهشگران چینی بر موثر بودن به کار گیری از ماسک N95 به جهت پیشگیری از سرایت عفونت کرونا تاکید کردند. آن ها دریافتند که استفاده از ماسک به تنهایی و ماسک علاوه بر بهداشت دست ممکن است برای حفظ در برابر عفونت در گوشه و کنار های جامعه اثرگذار باشد، در واقع درصورتیکه زود به کار گیری شود و رعایت شود (11-19). اساسی همین حال، مرحله کل شواهد موجود به جهت انتخاب اثربخشی و کارایی ماسک به دلیل استفاده از مداخلات پیچیده ، قلیل تا متوسط است. زمانی که ماسک را در کیف گذاشته یا این که از آن بیرون میکنید، ماسک را از کش و یا این که بند بردارید (بدون اینکه به تراز ماسک دست بزنید) تا از آلودگی احتمالی اجتناب ورزید. زمانی که ماسک پوشیدهاید کلیدی دست لمسش نکنید. تحقیقات درباره به کارگیری از ماسکهای پارچهای هنوز ادامه داراست اما مشخص گشته که تأثیر آن‌ها به جور پارچه گزینه به کارگیری و تعداد لایهها بستگی دارد. البته بیاد داشته باشید که ماسک به تنهایی از رواج کرونا جلوگیری نمیکند و ما کلیه باید فاصلهگذاری اجتماعی و شستشوی مرتب دستها را ادامه دهیم. ابتدا و قبل از ماسک زدن دستها را اساسی آب و صابون بشویید. مطالعات اخیر نشان داده اند معمولا افرادی که به این بیماری ها مبتلا میشوند، 48 ساعت قبل از آنکه علایم بیماری در آن ها بروز پیدا کند، ناقل بیماری هستند. هرچند تحقیقات درباره این مورد قضیه ادامه دارد، البته میدانیم که همین ویروس می تواند توسط اشخاصی که علائمی از خود نشان ندادهاند نیز منتقل شود، به این معنی که بعضی اشخاص میتوانند ناقل باشند در حالیکه خود از آن خبر ندارند. به فعالیت خویش ادامه ارائه می کنند طبیعتا قدرت سرایت اومیکرون بالاست. در طریق دوخت صنعتی از چرخ هایی استفاده می شود که به طور کامل ضدعفونی شده اند و کارمندان تولیدی هم حیاتی رعایت تام نکات بهداشتی فعالیت می کنند. نکته ها طرح شده در لیست زیر را مهم اعضای خانواده خود تمرین نمایید تا تبدیل به یک روال عادی شود. همین فرمان همینطور می تواند به ادله تسویه پرسرعت هوای درون اتاق ایزوله عفونی یا این که ماسک سه لایه البرز مسیر هوایی باشد. اهمیت انجام این اقدامات می تونیم کرونا را ناکامی دهیم. اغلب تایم ها تولید مقادیر بیش از حد سبوم ممکن می باشد باعث بسته شدن منافذ پوست شده و مکان قابل قبولی را به جهت رویش باکتری ها مهیا نماید و به‌این ترتیب سبب ساز بروز آکنه شود. معمولا این محصولات در تیوب بسته بندی شده و گاهی هم به رخ پیاله ای هستند.

ایندکسر