پول نقش مهمی در زندگی ما ایفا می کند و بر بعدها متفاوتی از پاراگراف روابط، مقدار نگرانی و اضطراب و همین طور رفاه آیندۀ ما تأثیرگذار است. و ما هم هم اکنون می دانیم که برد تحصیلی، هوش، شخصیت و این‌که فرد می خواهد در امتحان ورودی دانشکده کمپانی نماید یا این که نه و مقدار موفقیتش در آزمون، همه و کلیه موروثی هستند. فروید معتقد می باشد که خیلی از کودکان در جریان بازی مانند یک نویسندهی خلاق کار میکنند، چرا که آن‌ها در جریان بازی دنیایی را میسازند که یگانه خودشان است و یا این که این که اشیاء و اشخاص دنیای واقعی را آنطور که به جهت آن ها خوشایند است، بازآفرینی میکنند. بازیهای سازهای به کودک اجازه می‌دهد خلاق باشد و احساسات خویش را ابلاغ کند. بازیهای خلاق فرصتی را برای بچه آماده میآورد تا از قوه خلاقیت و تخیل خویش در حل مورد قضیه استعمال کنند و در جهت ارتقای این قوه قدم بردارد. در بازیهای زبانی، نوباوه به وسیلهی شعرخوانی و ساخت عبارات تازه دنیای خود را گسترش می‌دهد و تلاش میکند حیاتی به کارگیری از عبارتی که حاصل دریافت او از محیط پیرامون است، به شناخت بهتری از دنیا خویش برسد. کودکان حساس استفاده از قدرت تخیل خود و یا مهم شبیهسازی متوجه جهان پیرامون می گردند و به دنبال آن جهان خود را خلق و خوی میکنند. همچنین، همین مهم که کودکان میتوانند یکسری گونه از این بازیها را بهطور هم زمان انجام دهند، نشان از قدرت فوقالعادهی آن ها داراست که نباید به آن بیتوجه بود. لذا مهم می باشد که شما به عنوان والدین، رفتار های تربیتی خویش را در جهت رشد کودکانی مسئول جهت دهید. کودکان مهم بازی اجتماعی خلق قابل قبول و مهارتهای حساس زندگی مثل مذاکره را تمرین می نمایند و با تقلید رفتار همسالان، هم خوانی حیاتی گروههای اجتماعی را یاد میگیرند. در ادامه به برخی شیوهها و روش­های این کردار غیر اخلاقی اشاره خوا‌هیم کرد. همین فرایند در ادامهی زندگی کودک، اصلی به کارگیری کلمه ها و به کار گیری از آن ها به جهت برقراری ارتباط، ادامه پیدا میکند. به جهت هر پدر و مادری و یا هر شخصی که اهمیت کودکان سر و عمل دارد درک کردن و رعایت نکاتی در گزینه بازی های کودکان لازم و لازم است. 2-ایجاد فضای وقار بخش در خانواده : در حالتی که والدین در صدد پیروزی تحصیلی و سالم شخصیت کودکان باشند ، می بایست گوشه و کنار خانواده را از هر جور درگیری و تنش بدور سازند . بازی به آن ها می آموزد که به چه صورت حساس فشارهای مختلف و اشکال استرس کنار بیایند و دوباره تعادل را در زندگی شخصی خویش برقرار سازند. در صورتی که شما هر جور سوالی در رابطه کلیدی چه جایی و روش استعمال از نقش کودکان در ایران قوی دارید، می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر