آنتی اسکالانت فلوکن ۲۶۰ نیاز به تزریق زیاد ندارد و می بایست به میزان اندک از آن استفاده کرد. حساس افزودن آنتی اسکالانت، قدمت فیلترهای سیستم زیاد شده و در هزینههای محافظت و تعمیرات هم صرفهجویی میشود. PH آنتی اسکالانت آویستا در محدوده ۵.۵ تا ۶.۵ می باشد و به طور تام در آب حل میشود. آنتی اسکالانت آویستا محلول در آب می باشد و می بایست به رخ پیوسته و متناسب حیاتی آب محل ورود تزریق گردد. به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در ادامه نوشته قصد داریم به باز‌نگری سوالاتی برای شناخت کلیدی این نرم افزار آنتی اسکالانت بپردازیم. بعد از آن از گزینش طرح، کاربر به سادگی می تواند گونه فیلتر ممبران متفاوتی را انتخاب کند و فورا تاثیر آن بر فشار، کیفیت آب و پتانسیل رسوب گذاری را تحلیل کند. همینطور عضو می تواند تاثیرات دوران واقعی تغییرات PH، دما یا بازیابی بر فشار، نرخ جریان عبوری و میزان مرغوب بودن آب تصفیه شده را بازدید کند. به همین خاطر شرکتهای تولید کننده آنتی اسکالانت بر شالوده دسته آنتی اسکالانت خویش و خصوصیات شیمیایی آن قابل انعطاف افزاری جهت نظارت غلظت آیتم نیاز تزریق ارائه میدهند. خودداری از رسوبات گوناگون در فیلتر ممبران که از اجزای اهمیت سیستم تصفیه آب می باشد وظیفه مهم همین محلول شیمیایی است. تحقیقات نشان دیتا می باشد که تمیز کردن غشاهای بیرون شده از سیستم خوبتر از تمیز نمودن غشاها درون خود سیستم است. آنتی اسکالات فلوکن ۲۶۰ یک محلول محتوی کربوکسیلیک اسید می باشد که قبل از سیستم اسمز معکوس در آب ریخته میشود. از این رو در مصرف هزینه هم صرفهجویی میشود. داراست البته توصیه می شود مقدار استعمال از آنتی اسکالانت در دستگاه تصفیه آب چیزی بین 1 تا 6 پی پی ام باشد. PROTON اذن می دهد کاربر فشار ورودی آیتم نیاز و کیفیت آب تصفیه شده را برای ممبران های متعدد ذیل وضعیت برابر مهم هم مقایسه کند. همان طور که اشاره شد، همین مواد ضد رسوب حیاتی انواع گوناگون اسیدی، قلیایی و خنثی بوده و از نظر کارایی اهمیت نیز تفاوت دارند. همچنین منفافذ غشا ممبران در اثر رسوبات گوناگون مبتلا ترکیدگی شده و باعث خرابی در سیستم خواهد شد. اضطراری به ذکر میباشد که حیاتی کمتر تراز غشا موثر، میزان تلاطم نیز کاهش خواهد یافت و این دستور سبب می شود که تمیز کردن مرحله غشا مشکل بشود . عدم استعمال از آنتی اسکالانت زخم جدی به ممبران های دستگاه اسمز معکوس زده و موجب کمتر دبی خروجی و نهایتاً بالا رفتن TDS آب می گردد. درصورتیکه از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم دانسیته آنتی اسکالانت لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر