شیر فشارشکن برنجی یک ابزار ایمنی وجود ندارد ، بهتر میباشد که کلیه شیرهای اطمینان حتمی در مسیر کارگزاری شود. تهیه و تنظیم توسط یک ابزار یا پیچ گوشتی در قسمت بالایی فشارشکن برنجی انجام می گردد ؛ به جهت ارتقاء فشار زیر دست کافیست ابزار را در جهت عقربه های ساعت و برای کاهش فشار ، ابزار را در جهت بر خلاف عقربه فشار شکن جک هیدرولیک های ساعت بچرخانید. در مواردی که آبگرمکن در ادامه مسیر شیر فشارشکن برنجی وجود دارااست ، لازم می باشد یک مخزن انبساط فی مابین فشارشکن برنجی و آبگرمکن کارگزاشتن شود. استفاده از همین شیر در زمینه های مختلف سبب می شوند که هزینه های مربوط به خرید تجهیزات گران کاهش یابد و برای بهره برداری از خطوط انتقال از همین محصول مجهز و مناسب به عمل می رود. آن گاه از تهیه و تنظیم فشار جریان های خروجی را باز کنید تا از پایداری فشار تهیه شده اطمینان حاصل نمایید. در همین حالت پایلوت به مقدار بیشتری گشوده شده و در عاقبت دریچه اهمیت شیر عمده باز می شود تا کمبود جریان را جبران کند و در خروجی به فشار تنظیمی پایلوت برسد. شایان ذکر می باشد که استعمال از ولوهای فشارشکن در سیستم های مختلف، نشتی های خارجی آن را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد. ترازو فشارشکن آب بر مبنا پارامترهایی چون فشار ورودی، فشار خروجی و مقدار گذر آب انجام میشود. ۸ جهت اطمینان از درستی پروسه انجام شده تا کنون شیر انقطاع و وصل پس از فشار شکن را قدری گشوده کنید در همین موقعیت شیر فشار شکن در وضعیت بسته می ماند و یا پس از یکسری لحظه بسته می شود. به جهت ما زیاد اهمیت داراست که فشار آب مستقر در همین تجهیزات ثابت و معین باشد تا در دراز مدت به آنها آسیبی وارد نکند. در اینجا محصولی حساس عنوان فشارشکن دیافراگمی دیلاج ولو داریم که بهترین تهیه کننده فشار مایع آب و فوم را همپا خود دارد . شیر جدا کننده جریان آنگاه از شیر فشارشکن برنجی را ببندید. شیر فشار شکن کالاوال به صورت اتوماتیک تنظیم می شود و تهیه فشار را انجام می دهد، همین محصول به نوعی طراحی می شود که از انباشته شدن فشار استاتیک دوری کرده و به رخ خودکارانه جریان فشار را قطع می کند. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها دوچندان عمده در گزینه تنظیم فشار شکن هیدرولیک لطفا به بازدید از وب سایت ما.

ایندکسر