دو نمونه عمده كه به خوبي در حافظهام مانده: قيمت بنزين در ايران صرفا دو سنت بود! معادل دو صدم دلار! براي اينكه به مامور گذرنامه نشان بدهند و داعیه كنند برای مثال يك بسته صد دلاري (ده هزار دلار) پول دارا‌هستند و ميخواهند بروند گردش و خريد. در میدان اقتصاد داخلي هم، برابري نرخ دلار و ريال و تناسب قيمت كالا و مسكن در ايران آن روز به گونهاي بود كه ارزش دلار براي يك ايراني كه به ريال خرج ميكرد بسيار بيشتر از امروز بود (به گمانم دلار حدود چهار برابر قدرتمندتر از امروز بود). هدف اصلي در اين پژوهش بررسي اثرات پاشنه هاي مختلف بر روي دامنه حرکتي مفاصل مچ پا و انگشت تبارک پا و آن گاه مقايسه پاشنه هاي مختلف کفشهاي آیتم به کار گیری دارای يکديگر مي باشد.روش بررسي: طرز مطالعه بصورت تجربي و تعداد کل نمونه ها را 148 نفر تشکيل مي دادند که همگي آنان زنان شاغل داراي 20-35 سال سن بوده و دست‌کم به مدت 3 سال متوالي از کفش داراي يک نوع پاشنه به کارگیری مي کردند و در طول روز اکثرا بصورت ايستاده يا در هم اکنون منش رفتن قرار داشته اند.روش گردآوري داده ها بدين ترتيب بوده که ابتدا اطلاعاتي از قبيل سن، قد، وزن و نوع کفش آیتم به کارگیری در پرسشنامه تصویب شده و آن‌گاه کلیدی تماشا و معاينه دلایل و ضايعات متعدد زانو، مچ پا و پاي اشخاص گزینه بررسي قرار گرفته و در تراز اخیر دامنه حرکتي مفاصل مچ پا و انگشت بزرگ پا کلیدی استفاده از گونيامتر اندازه گيري شده است.يافته ها: نتايج اين بررسي نشان اعطا کرد که به کار گیری از کفشهايي اساسی پاشنه هاي متفاوت در محل عمل تغيير محسوسي بر روي اکثر دامنه حرکتي و انعطاف پذيري مفاصل مچ پا و پاي افراد ندارد ولي استفاده از کفش داراي پاشنه سه سانتيمتري اختلاف معني داري را در حرکات چرخش روبه باطن مچ پا و خم کردن انگشت تبارک پا نسبت به ساير کفشها نشان دیتا است. به هر حالا تقدير اينگونه بود كه من سوای كمترين اطلاعاتي از شهر و كشوري كه مثل کل آن جوانان جوياي كار، خواسته ها و روياهايم را آنجا ميديدم وارد يكي از شگفتانگيزترين كلانشهرهاي عالم شدم. كارفرمايان ژاپني به دليل نياز مبرم به اين نيروي كار تازهنفس و مشتاق درآمد دلاري، فارغ از ترس و بياعتنا به عواقب اين كار، مصرانه از آن‌ها ميخواستند كه حتي آن‌گاه از انقضاي ويزاي توريستي، به كار خود ادامه دهند و از غيرقانوني بودن اقامت خویش هراس نداشته باشند. عدهاي نیز همیشه اصلی رفت و آمد در راهروها و ما بين صندليها از مهمانداران و ديگر مسافران در مورد شايعات مربوط به وضعيت كار و زندگي در ژاپن، فرم ويزا و غيره ميپرسيدند و التماس ميكردند صفحه كوچك و معمولی درخواست صادر شدن ويزا در فرودگاه را برايشان لبریز كنند. اين بازه زمانی مصادف می باشد مهم آخرين سالهاي ده سال شصت خورشيدي، زمانيكه اقتصاد ايران آنگاه از پشتسر گذاشتن هشت سال نزاع خانمانسوز اهمیت عراق، اهمیت چالشهاي سنگيني دست به گريبان بود و وضعيت نامناسب اشتغال براي جوانان جوياي كار، به اشتياق آنان براي كار در خارج از كشور دامن زده بود. آن جوانان در مدت كوتاهي سپس از ورود به ژاپن حساس ويزاي توريستي به سادگي جذب يكي از شركتهاي صنعتي/ ساختماني/ خدماتي و غيره کفش اسپرت زرشکی مردانه ميشدند. در آن سالها از لحاظ نمودار جمعيتي، ايران با ميانگين سني حدود هجده سال يكي از جوانترين كشورهاي عالم به حساب ميآمد. بيان اين واقعيت تاريخي را واجب ميدانم و به نظرم شايد دانستنش جذاب باشد: الان كه به نظام يارانههاي آن روزگار دقت ميكنم، حقيقتا شگفتزده ميشوم كه به چه دليل بايد چنان سهم كلاني از دارایی كشور براي تامين يارانههاي بليت هواپيما در پروازهاي خارجي اختصاص دیتا شود؟ هر چه هواپيما از مبدا خودش – مهرآباد تهران- بيشتر مسافت ميگرفت و به مقصد – فرودگاه ناريتای توكيو- نزديكتر ميشد شدت هيجان فراتر ميرفت، شادی و شوق و اما دلهره در نگاه اكثر مسافران موج ميزد. درصورتیکه شما هر نوع سوالی در ارتباط حیاتی کجا و طرز به کار گیری از کفش اسپرت مردانه قشم دارید، می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر