بعد از در نظر گرفتن مواد، میزان استخر بادی مهمترین نکته ای هست که می بایست به آن توجه کنید. به عمق استخر نیز توجه کنید. خطر غرق شدن کودکان در استخر بادی عمیق نیز وجود دارد. بیشتر استخرهای موجود در بازار دایرهای یا این که بیضی میباشند اما میتوانید بعضی از مدلهای مستطیلی را نیز در بازار پیدا کنید. وزن سبک نسبت به استخرهای فایبرگلاس و تلقی شبیه خود؛ همینطور حجم قلیل در زمان توده آوری به شما همین قابلیت و امکان را می‌دهد که به راحتی آن را اصلی خویش حمل کنید. هر چند بها استخر بادی از استخرهای بتی و فایبرگلاس دوچندان کاهش و مقرونبهصرفهتر است اما هر چه بعد ها و عمق استخر عمده باشد و اصلی امکانات بیشتری نظیر سرسره بادی یا این که نشیمنگاه باشند بها محصول به مراتب بالاتر خواهد بود. عمده استخرها حساس محفظههای متفاوتی میباشند و هر محیط دریچه محل ورود یگانه خود را دارد. در کـنار دو مـدل قـبلی کـه بـه آن هـا اشـاره کـردیـم ، بـایـد بـه ایـن مـسئله نـیز اشـاره کـنیم کـه نـوع دیـگری از اسـتخر هـای بـادی در بـازار وجـود داراست کـه ایـن مـحصولات امـکانـات بیشـتری را در اخـتیار شـما استخر بادی خوشگل قـرار مـی دهـد. این استخر عمق و میزان کمتری نسبت به استخرهای معمولی دارد. اصلی اعتنا به اندازه ریز آنها، گرم نگهداشتن آب استخر کار چندان دشواری نیست. دارای این اکنون خوب تر میباشد آب استخر را بعد از هر توشه استعمال عوض کنید. بر بر روی بدنه استخر بادی روزنه هایی به منطور منش اندازی ساده و پرسرعت همین گروه از محصولات تعبیه شده پس آن‌گاه از باز کردن تام استخر بادی نیاز بوده تا از شیوه همین روزنه های استاندارد و اهمیت به کارگیری از یک عدد پمپ باد منحصربه‌فرد اقدام به رویکرد اندازی جنس کرده و سپس آب را به داخل مخزن اصلی متاع وارد کنید. بخش اعظمی از استخرهای بادی اهمیت دقت به سلیقه کودکان طراحی شدهاند، بدین ترتیب میتوانید مدلهایی با رنگها و الگوهای پر‌نور پیدا کنید. آیتم های زیادی در رنگهای متنوع و پر‌نور نظیر آبی یا این که سفید در دسترس هستند. برای محافظت از استخر بادی خود پیشنهاد می کنیم هیچ گاه اجسام نوک تیز مانند شمشیر را به بدنه آن وارد نسازید. برای خرید کردن محصولی مهم میزان مرغوب بودن بالا، به دنبال استخر ساخته شده مهم ترکیبی از پلیوینیل کلراید (PVC) و لاستیک باشید. البته اگر به دنبال استخر بادی به جهت کل خانواده هستید، ممکن هست طراحی سادهتری را ترجیح دهید. حتی ممکن است بعضا از آنان برنامه ای از شخصیتهای کارتونی و فیلمهای گزینه علاقه فرزند شما را داشته باشند. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها دوچندان بیشتر در مورد استخر بادی کودک دیجی کالا لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.

ایندکسر