روز سه روز شنبه تعداد سرمایهگذارانی که شیبا اینو در اختیار دارا هستند به بیش از ۹۳۰،۰۰۰ نفر رسید و رکورد جدیدی بوسیله این خرید شیبا دارای تتر رمزارز ثبت شد. کمتر ارز دیجیتالی را میتوانید پیدا نمایید که چنین قابلیتی در اختیار شما قرار دهد. قسمت ورود سفارش: برای انجام معاملات خود در همین نصیب سفارشات خرید خویش را ثبت می کنید. بعد در نصیب 6 تصویر بالا، سفارش خود را میتوانید تصویب کنید که در ادامه در مورد آن ها توضیح خواهیم داد. نمودار قیمت: در همین نصیب فرآیند حرکت قیمت بازار ارز Shiba را مشاهده می کنید. نمودار قیمت: در این نصیب فرایند حرکت بها بازار ارز دیجیتال Shiba را تماشا می کنید. لیست سفارشات بازار: توصیه های بها های اشخاص گوناگون که می خواهند ارز دیجیتال خویش را در آن قیمت بخرند یا بفروشند. البته آقای بوترین خیلی زود کل موجودی خویش (90 درصد آن) را سوزاند! همانطور که در عکس ذیل مشاهده میکنید صفحه اهمیت وب سایت بایننس مهم بخش های مختلفی هست که در ادامه آن ها را توضیح می دهیم. آیتم ی Classic به جهت افرادی هست که تازه کار هستند و معاملات ساده تری انجام می دهند و مورد ی Advanced به جهت اشخاصی که حرفه ای ترهستند مطلوب خیس است. اما آیتم ی Market برای وقتی میباشد که شما می خواهید در این دوران و دارای بها فعلی خرید خودتان را انجام دهید. حتی شاهد هستیم که همین ارز دیجیتال در حال تبدیل شدن به یک روش پرداخت باطن برنامه ای در نرم افزارها و محیط internet است. یکی از ارزهای دیجیتالی که اخیرا توانست چشمها را به سمت خودش خیره کند، رمز ارز شیبا بود که جهش بها فوقالعاده آن در دنیای ارزهای دیجیتال هیاهویی به پا کرد.

ایندکسر