نیترات پتاسیم یک ماده شیمیایی میباشد که مثل بقیه مواد شیمیایی هنگام به کار گیری از آن باید جوانب احتیاط را رعایت نیترات طبیعی پتاسیم در جدول کرد. نیترات پتاسیم معمولاً به تیتر یک ماده کریستالی محلول در آب فروخته میشود. در درمان فشار خون بالا پتاسیم در واکنش پتاسیم نیترات مهم سرب یدید نیترات کاربرد دارد. پتاسیم نیترات: همین ماده کاربردهای زیادی دارد. همچنین نیترات پتاسیم در بمبهای دودزا کاربرد دارد. KNO3 یک ترکیب شیمیایی دارای نام شیمیایی نیترات پتاسیم است. همینطور قابل ذکر می باشد از این ادغام در پیروز سوخت موشک نیز به کارگیری می شود و ابر دودی شکلی را که زمان شلیک موشک دیده اید به وجود می آورد. اصلی همین حال، کشاورزان می بایست آب را به دقت رئیس نمایند تا نیترات در زیر ناحیه ریشه حرکت نکند. استفاده از محلول رقیق شده نیترات پتاسیم فرمولایف بر بر روی شاخ و برگ در طول رویش میوه به جهت بعضا محصولات زراعی سودمند هست چون این مرحله از پرورش اکثر اوقات اصلی تقاضای زیاد K در زمانه کمتر فعالیت ریشه و جذب مواد مغذی هم‌زمان است. رنگ بنفش ناشی از تحریک یون پتاسیم است. گاهی زمان ها یک محلول رقیق شده روی شاخ و برگ گیاه اسپری می شود تا فرآیندهای فیزیولوژیکی را تحریک نماید یا این که بر نبود مواد مغذی غلبه کند. در چنین خاک هایی، تمام نیتروژن بلافاصله برای جذب گیاه به رخ نیترات در دسترس هست و نیازی به عمل میکروبی مازاد و تبدیل خاک ندارد. در عصر رشد زایشی نیاز پتاسیم گیاه ارتقا و نیاز ازتی گیاه کاهش می یابد این در حالی هست که در این روزگار مصرف ازت در گیاه نباید متوقف شود. یک ماده جامد سفید محلول در آب میباشد که اصلی تبلور جزئی محلولهای نیترات سدیم و کلرید پتاسیم تشکیل میشود. همین ماده یک نمک یونی از یونهای پتاسیم و یونهای نیترات و به این دلیل یک نیترات قلیایی فلز است. نیترات پتاسیم متداولترین دلیل آلرژی زدایی سوای ورژن برای دندان است. نیترات پتاسیم به شکل لایه های باریک شیشه ای سفید در غار ها و همچنین صخره ها و خاک هایی که حیاتی مواد آلی می باشند، تشکیل و پیدا می شود.

ایندکسر