خواسته از دریچه یک طرفه، نوعی میباشد که تماما ثابت است و هوا را تنها از یک سو پرتاب میکند؛ به این ترتیب همین دسته از روزنه ها قابل تهیه و تنظیم نیستند. دارای گذشت زمان، سایش طبیعی آن ممکن است منجر خراب شدن دریچه شود. تجمع کلسیم بر بر روی دریچه آئورت شما می تواند باعث تنگی آئورت شود. نارسایی آئورت دلایل شبیه تنگی آئورت دارد، اما گهگاه زمان ها به عامل فرسودگی و ترکیدگی بی آلایش ساخت می شود. دریچه ها حیاتی کارایی متفاوتی می باشند و به این ادله مهم شکلها و طراحی گوناگونی ساخت می گردند. غالبا دریچه هوا به صورتی طراحی می شوند که بضاعت تنظیم جریان هوا را داشته باشند. تاریخچه عفونت هایی که می توانند روی قلب تأثیر بگذارند. این بیماری همچنین می تواند ناشی از بقیه وضعیت از پاراگراف تغییرات متعلق به سن در قلب، عفونت ها، فشار خون بالا یا این که جراحت دیدگی خود قلب باشد. اندوکاردیت یک عفونت دریچه های قلب میباشد که می تواند باعث به بیماری آئورت شود. حتی دوچندان نادرتر، آسیب روزنه قلب هم یک عارضه جانبی اختلال در ستون فقرات به اسم اسپوندیلیت آنکیلوزان است. هر دو دسته آسیب نیز می توانند سبب برگشت مجدد آئورت شوند. جای آسیب سبب تنگ شدن روزنه آئورت می شود. ولی در نقص مادرزادی، دریچه آئورت به جای سه عدد ممکن می باشد صرفا یک یا دو ترک قیمت دریچه اسلوت داشته باشد. جراح همینطور ممکن میباشد حلقه اطراف روزنه قلب را تقویت کند تا از نشت خون به عقب جلوگیری کند. ممکن میباشد روزنه به درستی بسته نشود، باعث نشت خون به سمت عقب به بطن چپ (برگشت مجدد) شود، یا این که مبتلا تنگی و سفتی گردد. در این شرایط، دریچه آئورت به درستی بسته نمی شود و در عاقبت خون به سمت عقب در بطن چپ رجوع می خورد. در تنگی و یا سفت شدن دریچه آئورت، دریچه که به طور تام قدرتمند به باز شدن تام نیست، باعث کاهش یا این که انسداد جریان خون از قلب به آئورت و بقیه تن می شود. رسوب کلسیم می تواند سبب تنگی روزنه آئورت شوند. تب روماتیسمی و تب سرخچه هم می توانند منجر تنگی آئورت شوند. تنگی دریچه آئورت اصولاً یک بیماری مربوط به افراد مسن به شمار می رود که در اثر تغيير صورت ساختار دريچه آئورت و یا تجمع کلسیم (کلسیفه شدن) در لبههای دریچه های اسلوت آن ساخت میشود. بیماری روزنه آئورت می تواند در اثر نقص قلب مادرزادی تولید شود.

ایندکسر