همین نشانه ها همچنین نباید در اثر یک بیمار دیوانه دیگر تشخیص داده شده باشد. فرد در گیر به آگورافوبیا از قرار گرفتن در جمعیت میترسد چرا که ممکن است حملات وحشت به او دست دهد و یا این که در در مقابل افراد شرمسار شود. رفتارهای اجتنابی یا پریشانی دارید که شما را از انجام فعالیتهای عادی، رفتن به مدرسه، رفتن به سر عمل و تعامل حیاتی دیگران را برای شما غیرممکن میکند. رفتارهای اجتنابی موجود در افراد در گیر به آگورافوبیا اصلی معیارهای تشخیصی فوبیای مختص گوناگون است. ترسی داشته باشید که در مقایسه حیاتی خطری که شرایط ساخت می کند غیرمنطقی و نامتناسب است. در واقع فرد اهمیت قرار گیری در هر یک از این موقعیتها دچار اضطراب و استرس فراوانی میشود. دکتر ممکن میباشد درباره سابقه بیماریهای دیگر از شما سوالاتی بپرسد و همینطور در ارتباط با ماهیت، مدت روزگار و شدت علامتها هم از شما سوالاتی بپرسد. خانمها میدانند که دردهای قاعدگی می تواند دوچندان دردناک باشد، البته مصرف همین فرآورده که خواص ضد اسپاسم و آرامبخش دارد، می تواند به راحتی همین علامتها را از فی مابین پیروزشود و در ارتفاع قاعدگی التیام دهد. همین دارو موجب خواب آلودگی می‌شود و مصرف به طور همزمان قطره لاویگل و همین دارو در برخی موردها ممکن است موجب ارتقاء بیش از حد خواب آلودگی شود. خواب کافی، ورزش و تغذیه سلامت را اهمیت برنامهای منظم دنبال کنیم. مواجه شدن حیاتی چیزی که یک فرد از آن میترسد، بهترین منش معالجه آگورافوبیا است. ولی ریسک فاکتورهای زیادی وجود دارا‌هستند که خطر ابتلا به این مدل فوبیا را ارتقا می دهد. ترکیبات موثری که در گیاه سنبل الطیب وجود دارااست به از در بین رفتن خستگی و کسلی کمک خواهد کرد. به جهت معالجه ایراد آگورافوبیا روشهای زیادی وجود دارااست که به هر یک در موردها بالا اشاره کردیم؛ ولی تغییر تحول نحوه و سبک زندگی در کنار روشهای بالا، میتواند در کمتر و از فی مابین بردن این خلل دوچندان موثر باشد. رفتارهای یادگرفته شده نیز میتوانند در ایجاد همین گونه فوبیا نقش داشته باشند. هیچ دیدگاهی برای این محصول متن نشده است. قرار گرفتن در معرض موقعیتهای ترسناک و مواجهه اصلی آن در کنترل واکنشهای هیجانی فرد دچار به خلل آگورافوبیا فراوان لاویگل چیه موثر است. دست‌کم در دو موقعیت متفاوت مانند فضای باز، مکانهای نامرتب یا استعمال از وسایل حمل و نقل عمومی خوف و اضطراب داشته باشید.

ایندکسر