محصول بدنه دریچه ها از آلومینیوم واستیل می باشد و در برابر خوردگی ها مقاوم است. کادر و پره همین روزنه ها از جنس آلومینیوم مرغوب ساخته شده و قابلیت و امکان نصب دمپرهای پشت دریچه ای موازی و متقابل را دارا هستند. همین دریچه ها جهت سقف هایی تا طول 4 متر مناسب بوده و امکان ساخت در گونه های یک الی چهار طرفه جهت ساخت الگوی جریان مد نظر طراحان را دارا می باشد. هر دو گونه روزنه های سقفی گرد قابلیت کارگزاشتن بر روی سقف های کاذب و اتصال مستقیم به نتورک و معبرهای گرد را دارا می باشند. هنگامی از دریچه سقفی تهویه هوا استعمال می شود که کانال ها به شکل افقی در ساختمان ها کارگزاشتن شده باشد و دهانه شبکه از سقف های کاذب به خارج رابطه پیدا کند. اختصاصی نتورک هایی که به شکل افقی در بالای پروژه ها پیاده سازی شده اند و دهانه انشعاب نیز از راه و روش سقف کاذب خارج می رود از دریچه سقفی هوا بهره برداری خواهد شد. روزنه های کلاف پهن حیاتی انحصار ابعادی است چون بازشو سقف می بایست 7 سانت از ابعاد پشت روزنه عمده باشد و همچنین کانال متصل شونده به پشت دریچه باید 2 سانت فراتر از مرحله زیر سقف تمام شود لذا جهت از در میان بردن محدودیت های فوق می اقتدار از دریچه سقفی کلاف بدور باز به کار گیری نمود. بخش انتهایی کانال ها در همین سیستم ها دریچه دریچه فن کویل سقفی اصفهان هوا می باشد. موسسه مشایخی با همت تیمی مجرب و اهل حرفه تاسیس گردید و در مدت زمانه مضاعف مضاعف اندک توانست در بخش اعظمی از بزرگترین پروژه های مسکونی، اداری، صنعتی و استراتژیک همکاری نموده و به این ترتیب ضمن دستیابی به تجربیات روزافزون، توانست علم فنی، دقت و تعهد کاری خویش را به ثابت برساند.در حال حاضر همین موسسه کلیدی دستیابی به تجربه های فراوان، تنها ایجاد کننده دریچه های استیل و مدرن ،با تضمین کیفیت در کشور‌ایران می باشد.موسسه فنی مشایخی همواره در همت میباشد به اسمان های روشنی در حوزه همکاری مداوم و همیشگی در بزرگترین پروژه های مسکونی، اداری، صنعتی و استراتژیک و حساس کارفرمایان و مهندسین به نام سرزمین همکاری نماید و به این ترتیب ضمن دستیابی به تجربیات روزافزون، بتواند علم فنی، اعتنا و تعهد کاری خویش را به ثابت برساند. این دریچه ها زمانی که به صورت تایلی در باطن حفره سقف کاذب قرار می گیرد، و یا هنگامی که در یک قاب مربعی شکل محصور می شود به اسم روزنه خورشیدی تایلی یا آرمسترانگ دریچه اگزاست سقفی شناخته می شوند. اجرا میشوند و دهانه انشعاب هم از شیوه سقف کاذب خارج میشوند از دریچه سقفی هوا به کار گیری میشود. به طور کلی به دریچههایی که از روش سقف هوارسانی می نمایند روزنه سقفی گفته میشود. آنها بسته به فصل سال، مقادیر مشخصه هوای جریان یافته از تهویه مطبوع و اجزای کارگزاری شده می توانند عملکردهای مختلفی را انجام دهند. اصلی کاربردهای سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع می باشند.

ایندکسر