دلیل اصلی بالاتر بودن ارزش دریچه های آلومینیومی، کالا مادهی اولیهی روزنه سقفی آلومینیومی است. دریچه که به طور کلی وظیفه هدایت جریان های گوناگون را دارد، گونه های مختلفی دارد. دریچه های سقفی آلومینیومی، نیز به شکل ساختار واحد در اشکال متعدد و نیز به رخ ساختار ترکیبی (تایلی-گرد)، (تایلی-چهارطرفه)، (تایلی-مشبک) تولید میشوند. ۷- دریچه سقفی تایلی بدون کادر ترکیبی اهمیت روزنه گرد برجسته. برای مثال قیمت دریچه یک، دو، سه و چهارطرفهی آلومینیومی (با دمپر و بدون دمپر) در مقایسه حیاتی ارزش همان روزنه اهمیت محصول آهن، سوای شک و تردید اکثر است. به تیتر نمونه یک عدد از معایب در پاساژهای تجاری در دریچه های سقفی چهار گوش همین بود که در محل هایی که دریچه نصب بود میزان مناسبی از هوا ریزش داشت، اما اگر یک سری قدم از محل نصب روزنه به دور می شدید در تابستان گرما و در زمستان سوز و سرما احساس می کردید. پناه می پیروزی به سرمای مطبوع اتاقی کوچک درست در وسط خانه. سطحِ بدنه ی دریچه سقفی تایلی دارای روزنه گردِ جت نازل به وسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع پوشش داده و به بازار عرضه میشود. ز- روزنه سقفی تایلی صفحه ای اصلی روزنه کروی . در صورتی که روزنه سقفی مستقیماً در سقف به دهانه ی انشعاب شبکه هوا متصل شود نیازی به قطعه بیش تر در پشت دریچه به جهت اتصال به نتورک نمی باشد، اما اگر در بین لاینِ اصلیِ کانال هوا و دریچه سقفی مسافت ای باشد عموماً از یک رابط بصورتِ باکسِ شبکه هوا به کار گیری می شود که متناسب مهم ابعادِ پشت دریچه ساخته می شود. ج- دریچه سقفی تایلی برگه ای مهم روزنه مشبک (با دمپر و بی دمپر). ۸- روزنه سقفی تایلی فارغ از فریمِ ترکیبی با دریچه گرد مشبک. ۳- روزنه سقفی تایلی بدون فریمِ ترکیبی با دریچه دوطرفه سقفی. دریچه سقفی تایلی اهمیت روزنه گردِ جت نازل متشکل از یک ورقه ی فلَت از ورق آلومینیوم(با فریم یا این که بدونِ فریم) و یک عدد دریچه جت نازلِ گرد می باشد که قطر روزنه گردِ جت نازل بسته به سایزِ کانالِ اهمیت متغیر میباشد. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط دارای دریچه رشته کویل سقفی اصفهان وب وب سایت خویش باشید.

ایندکسر