فرقی نمی‌کند طرفدار چه مجموعه و چه بازیکنی هستید، حتی فرقی نمی‌کند که فوتبال دوست دارید یا نه؛ در هر رخ ما خواندن این 17 نکته دانستنی جذاب درباره فوتبال را به شما پیشنهاد میکنیم. این که اتهاماتی مطرح بود که فدراسیون فوتبال به جهت ورود VAR با شرکتی همکاری کرده که ریشه صهیونیستی داراست و همین مسئله نیز حواشی دیگری برای فوتبال کشور‌ایران تولید اخبار فوتبال روز دنیا کرد. این مسئله در سال۱۸۶۳زمانی که طرفداران فوتبال شروع به اجرای این ورزش به وسیله پاها کردند اتفاق افتاد. 6- هر عالمی مثل یک ارگانیسم اجزاء و اعضایی دارد که در هماهنگی با نیز کار میکنند. فعالیت در اروپا برای دروازهبانهای ایرانی سختتر از پستهای دیگر است اما امیرعابدزاده تا اینجا خود را بهعنوان لژیونر اثبات کرده و می تواند به جایگاههای بالاتری نیز دست پیدا کند. امیر مستقل از اسم پدرش پله پله بالا آمد و به ادغام دارای مجموعه ملی رسید و اصلی سه کلینشیت و نمایشهای مطمئن خود در لباس ایران، بیرانوند را نیمکتنشین کرد. ضرورت ذاتی را نباید با ضرورت تاریخی اشتباه کرد. درصورتیکه تعابیر تا چندی پیش نامأنوس فوتبال، بصرافت طبع به گویش مردم می آید بدانیم که فوتبال در زندگی مردمان جای خویش را باز کرده است. هنوز ممکن است نپذیرند که بازی اصلی تماشاگر بازی می شود و بگویند مگر گهگاه بازی هایی در ورزشگاه فارغ از تماشاگر انجام نمی شود و حتی ممکن است بازیکنان در زمین بدون تماشاگر اساسی خاطری آسوده تر بازی کنند. در تاریخ گهگاه فی مابین دو فرمان پیوستگی تولید می شود و همین پیوستگی موجب می شود که هر یک از آن دو چیز شکل و حال و روز دیگری پیدا کنند. پس به چه صورت بگوییم که شغل نیست. احتمالا پیش از آن نیز می توانست بوجود آید ولی به لحاظ نمی برسد که دانشجویان طراح این بازی می دانستند یا می توانستند حدس بزنند که روزی بازی ابداعی آنها در عین هم اکنون یکی از از بازی ها و شغل های اهمیت و دوستداشتنی و شایع مردمان سراسر بر روی زمین شود درحال حاضر خیر تنها فوتبال شایع ترین بازی ورزش در همه جای عالم است، قواعد و لهجه همین بازی که قواعد و زبان محدودی بود و هنوز نیز چنین هست درحال حاضر در لهجه عمومی وارد شده است. چنانکه زمانی می گوییم فوتبال شغل هست یا این که شغل نمیباشد هر یک از دو حکم در زمرة قضایای جدلی الطرفین قرار می‌گیرد و هر یک از آن دو را می توان اهمیت دلایلی اثبات یا نفی کرد. یعنی ارگانیسم کاربر تازه نمی سازد و نظمش به به عبارتی حالا که است می ماند ولی تاریخ گرچه هر چیزی را از بیرون نمی گیرد و مردم به میل خود نمی توانند در نظم و سازمان تاریخ دگرگونی به وجود آورند، اگر چیزی در نظام تاریخ وارد شود، تابع گردش چرخ آن می شود و ولی بایستی کارکردی مختص و جایگاهی مشخص و معلوم داشته باشد.

ایندکسر