دستگیره های رینگ دار آویزی گونه دیگری از دستگیره ها میباشند که در دو جور تک پیچ و دو پیچ در بازار موجود میباشد و غالبا سبک آن‌ها کلاسیک است. برای نصب همین متاع بر روی کابینت از یک پیچ به کارگیری میشود. در این مدل، در کابینت یا کشو، به گونهای طراحی می گردد که سوراخ کوچکی به جهت باز و بسته شدن در یا کشوی کابینت وجود داشته باشد. بیشتر کابینت های مدرن و سوای دستگیره، مدل های نهفته دارا هستند که به باز و بسته نمودن آن ها امداد می کنند. گونه های دیگری از کابینتهای فارغ از دستگیره هم هستند که به وسیلهی مگنت یا این که همان آهنربا، باز یا این که بسته میشوند. نکتهی دیگری که در تعیین دستگیره کابینت می بایست مدنظر قرار دهید، نحوهی اتصال دستگیره کابینت به در یا این که کشوی کابینت هست. از آنجا که تعیین و کارگزاری دستگیره کابینت آشپزخانه، مرحلهی پایانی کار می باشد و احتمال دارد جزئیات دیگری نظیر هود، سینک ظرفشویی، شیرآلات، گاز رومیزی، کلید و پریزهای الکتریسیته و غیره نصب شدهاند و حتمی است همین اجزا دارای نیز هماهنگی داشته باشند. دستگیرههای چوبی برای کابینتهای چوبی کلاسیک مطلوب است. به تیتر مثال، طبیعی ست که دستگیرههای برنز، مس یا برنج از قیمت بسیتر بالایی برخوردار باشند. به تیتر مثال، درصورتیکه طرح کابینت آشپزخانه شما خیلی ساده و خلوت است، بهتر است از دستگیرههای شلوغتر استفاده نمایید و برعکس، چنانچه کابینت آشپزخانهتان پرکار است از دستگیرههای خلوت و ساده استعمال کنید تا تناسب را رعایت کرده باشید. اگر کابینتهای شما حیاتی گوشهها و لبههای صاف و تیز هستند، خوبتر میباشد به جهت تناسب بیشتر از دستگیرههای مستطیلی استفاده کنید و در صورتی که کابینتها و فرم آشپزخانه شما به سمت هلال یا این که دایرهمانند است، خوب تر می باشد از دستگیرههای منحنی به کار گیری کنید. البته در صورتی که دستگیرههای خطی را به شکل عمودی به کابینت متصل کنید، سبب ساز بلندتر دیده شدن کابینتها و آشپزخانه خواهید شد و این فرم می تواند به جهت شما کارساز و گرهگشا باشد. در واقع دستگیره هایی اهمیت ساختاری از ۹۵% روی، ۴% آلومینیوم و ۱% مس که امکان چکش خوری و فرم پذیری بالایی دارند. درصورتیکه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد دستگیره کابینت یزد لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

ایندکسر