سطح بعدی پرداخت هزینه های مربوط به فرآیند ثبت مارک در اسباب خانگی است. مسئولین نیز در همین یک سری سال تنها از طرح ها و برنامه های خویش برای بهبود صنعت اتومبیل گفته اند. در سال های آخر اصلی این که شعار سال ها همواره اشاره به حمایت از تولید داخلی و تولیدکننده بود و حمایت تمام قد مسئولان و مقامات بلند مرتبه سیاسی را در پی داشت، البته شرایط تولید، میزان مرغوب بودن و ارزش محصولات نیکی تنها راضی بودن مردم و کارشناسان همین راستا را در پی نداشته، بلکه به نقطه ای رسیده می باشد که بالاترین مقام سیاسی مملکت هم به آن انتقاد لوازم خانگی شارپ و شکایت دارد. فربد زاوه در در آغاز در زمینه‌ی ورود رهبری به مشاجره کیفیت محصولات تولیدکنندگان داخلی از گزاره خودروسازان، گفت: مهمترین اتفاق این هست که یک رده سیاسی ارشد از دستمزد مصرف کننده کلام گفته است. ایشان تاکید کردند: «حمایتهای عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی می بایست منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود ولی متأسفانه در بعضا صنایع بهویژه در صنعت خودرو به مسئله کیفیت اعتنا نمی شود و مردم نیز بحق به آنان اعتراض دارند. اسباب و اثاث خانگی توکار برای اشخاصی که رغبت دارا هستند گهگاهی اسباب آشپزخانه را جابجا کرده و قسمتهای پشتی آن‌ها را تمیز کنند، آیتم مناسبی نیست. فقط حقوق مصرف کننده و رضایت مشتری به جهت ما اصلی داشته باشد نه تولید. ما منتظر کالای ارزان توسط تولیدکنندگان هستیم که بتوانیم در اختیار مصرفکنندگان قرار دهیم. اسلامیان در ادامه خاطرنشان ساخت: ما در مرحله عرضه زمانی شاهد کاهش قیمت هستیم که ارزش تولید کاهش پیدا کند. ما از اینها حمایت کردیم، نام آوردیم، شنیدم برخی از اقلام دو برابر ارتقاء بها پیدا کرده، چرا؟ این گفته ها فقط حیث مردم یا پلیس راهور نیست، بلکه کارشناسان صنعت خودرو نیز به این مورد قضیه اذعان دارا هستند که دیگر عمل از فعالیت قبلی هست و خودروسازان داخلی به نوعی جنایتکاران بزرگی میباشند که توسط مجموعه هایی حمایت می شوند. برهان کلیدی همین مشکلات، صِرف تحریم نیست بلکه تصمیمگیریهای غلط یا این که کمکاریها، سبب ساز بخش مهمی از مشکلات بوده است. به طوری که رهبری در گزیده از سخنان روز یکشنبه، دلیل اساسی وضعیت نامناسب معیشت مردم را در عدم دقت به بهبود پروسه تولید و تصمیم گیری های اشتباه دانستند، و ضمن این که آمارهای کلان اقتصادی ده سال 90 را حقاً و انصافاً ناخرسند کننده خواندند، گفتند: آمار و مقدار «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، پرورش نقدینگی، مسکن، تأمین اتومبیل آلات و مسائل مشابه»، اصلاً شادمان کننده نیست و ضربه به معیشت مردمان که مدام از آن ابراز نگرانی می کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد.

ایندکسر