سام فارمر از LA Times پیش بینی یک برنده Cardinals-Seahawks است


پنجشنبه NFL

آریزونا (6-3) ب
سیاتل (6-3)

تلویزیون: کانال 11 ، شبکه NFL ، ساعت 17:20
خط: شاهین های دریایی با 3
بالای طبقه: 57½
انتخاب سام کشاورز: Seahawks وقتی در وقت اضافه به آریزونا باخت ، بازی بهتری انجام داد. حالا آنها با شکست برمی گردند ، و راسل ویلسون نیز همینطور. کاردینال ها در حمله می غلتند و دفاع آنها نیمه بد نیست. CARDINALS 28 ، SEAWATER 24

طبق بیانیه تیم سه شنبه شب که منتشر شد ، Rams اعلام کرد که یک بازیکن از نظر ویروس کرونا مثبت آزمایش کرده است.
منبع: paper-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>