نتیجهگیری: اثر لوسیون سولفاستامید سدیم 10 % در معالجه بیماری تینهآ ورسیکالر دوچندان کمتر از لوسیون کلوتریمازول 1 % میباشد. این تحلیل نشان می داد، صرف نظر از فشار خون، افرادی که کاهش از 3000 میلی گرم (3 گرم) سدیم در روز مصرف می کنند، در مقایسه با افرادی که روزمره 4000-5000 میلی گرم (4-5 گرم) مصرف می کنن ، عمده مبتلا بیماری قلبی یا مرگ می شوند. البته به همین نکته دقت داشته باشید که درصورتیکه عمل شما به دسته ای است که عرق زیادی می کنید و یا ورزشکار هستید، با اعتنا به همین مورد قضیه که مقدار متعددی از همین ماده از طریق عرق از بدن خارج می شود، باید مصرف سدیم را افزایش دهید. اما که باید بگوییم پربورات سدیم در بقیه صنایع هم همچون صنعت نساجی کاربرد مضاعف متعددی دارد، از همین فرآورده حتی در نگهدارندههای قطره دیده هم مضاعف استفاده میشود. 1-بالاتر از مرحله طبیعی سدیم ، هیپرناترمی نامیده میشود. به طور طبیعی مقدار سدیم PCA موجود در پوست اهمیت ارتقا سن کاهش مییابد. در گروه والپروات تنها سپس از 3 ماه میزان TSH ارتقا داشت و تغییری در T4 تماشا نشد. سپس از یک زمان معالجه دو هفتهای مقدار بهبود از نظر بالینی و آزمایشگاهی در هر یک از گروهها تحلیل گردید. در یک مطالعه بیش از 133000 نفر حیاتی فشار خون بالا و فشار خون عادی از 49 میهن جهان مورد تحلیل قرار گرفتند و محققان به بررسی خطر ابتلا به بیماریهای قلبی و مرگ زود رس پرداختند. کارشناسان سالمی طی این مطالعات به این سرانجام رسیدند کسانی که بیش از 7 گرم سدیم در روز مصرف می کنند در معرض خطر بیشتر ابتلا به بیماری قلبی و مرگ زودرس نسبت به اشخاصی قرار دارند كه روزانه 3-6 گرم مصرف می كنند. در این مقاله در آیتم چگونگی اثرات سدیم بر سلامت قلب و روشهای تعدیل مصرف نمک ابلاغ شده می باشد . برخی از این مقالات، پیش خیس به گویش پارسی ترجمه شده اند که دارای مراجعه به هر یک از آنها، می توانید نوشته تام نوشته انگلیسی ملازم اهمیت ترجمه پارسی آن را اخذ فرمایید. چنانچه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد خرید شربت سدیم والپروات لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر