تست شخصیت شناسی MBTI شغلی و تحصیلی در بسیاری از مراکز مشاوره آیتم استفاده قرار می گیرد.

تست شخصیت شناسی mbti

آیا تا به حال شنیده اید که شخصی شخصیت خود را حیاتی برچسب INTJ یا این که ESTP توصیف نماید؟

 آیا از خود سؤال کرده اید که این کدها که شبیه رمز چهار رقمی می باشد، چیست؟

آنچه این افراد برای آشنایی خود به آن مراجعه نموده اند نوع شخصیت آنها براساس شاخص Myers-Briggs (MBTI) است.

 توجه: تست MBTI در وبسایت ای سنج علاوه بر آزمون حساس به جهت تشخیص تیپ، مهم 16 امتحان فرعی جهت اعتبارسنجی است. همین امتحان ها را می توانید پس از معلوم شدن تیپ شخصیتی خویش در بخش سامانه جامع MBTI انجام دهید.

آزمون MBTI چیست؟

 

آزمون mbti چیست؟

آزمون شخصیت مایرز بریگز یا این که تست ام بی تی آی یک پرسشنامه میباشد که به جهت شناسایی مدل شخصیت، نقاط قوت و ترجیحات شخصی طراحی شده است. همین امتحان به وسیله ایزابل مایرز و مادرش کاترین بریگز بر پایه کارشان اصلی نظریه کارل یونگ در مورد شخصیتها تهیه شده است. آزمون شخصیت ام بی تی آی بر شالوده الگوی 16 تیپی خود اشخاص را نوع بندی نموده و به آن ها یاری می کند تا بتوانند ویژگی های بارز رفتاری خویش را شناسایی کنند.

4 مولفه اساسی MBTI

 

4 مولفه اصلی mbti

تست شخصیت MBTI در امتحان شخصیت MBTI اهمیت توجه به پاسخ به سوالات، ابتدا 4 جنبه از شخصیت گزینه ارزیابی قرار می گیرد.

 پس از ان افراد دارای اعتنا به میزان نمراتشان در این 8 خصوصیت در یکی از 16 گونه شخصیت قرار می گیرند.

هدف MBTI این می باشد که به جواب دهندگان اجازه دهد شخصیت خود را در جنبه های مختلف از پاراگراف نقاط قوت، ضعف، ترجیحات شغلی، سازش اهمیت افراد دیگر و … عمده کشف و شعور کنند.

 توجه داشته باشید که مدل شخصیتی هیچ فردی “بهترین” یا این که “بهتر” از شخصیت های دیگر نیست.

همین پرسشنامه ابزاری نمی باشد که به دنبال خلل کارایی یا ناهنجاری باشد. در عوض، هدف آن فقط امداد به شما به منظور یادگیری بخش اعظم در مورد خودتان است.

همین پرسشنامه از چهار مقياس گوناگون تشكيل شده می باشد که سعی می نماییم در ادامه به توضیح اکثر آن ها بپردازیم.

تست MBTI از آوازه بالایی برخوردار میباشد و در آمریکا تقریبا دو میلیون نفر سالانه از آن به جهت خودشناسی استفاده می کنند.

درونگرایی (I) برونگرایی (E)

 

درون گرایی (i)- برون گرایی (e)

 تناقض برونگرایی-درونگرایی به جهت اولی توشه به وسیله یونگ در تئوری شخصیت شناسی خود به تیتر روشی برای تعریف چگونگی جواب و تعامل مردمان دارای دنیای اطراف مورد باز‌نگری قرار گرفت.

 – برونگراها “بیرونی” هستند و رغبت به فعالیت گرا بودن دارند، از تعامل اجتماعی مکرر لذت می مارک و آن‌گاه از گذراندن وقت اساسی دیگران احساس انرژی می کنند. – درونگرایان “به سمت درون” هستند و رغبت دارند که به فکر نمودن بپردازند، از تعامل های اجتماعی عمیق و معنادار لذت ببرند.

تمامی ما تا حدودی برون گرایی و داخل گرایی را در صحنه زندگی به نمایش می گذاریم، البته در اکثر ما یک جنبه غالب بوده و یا این که حق تقدم بیشتری دارد.

رابطه زبان بدن و فن بیان

·         شهودی (N) حسی(S)

 

حسی (S)-شهودی(n)

 این بخش شامل تحلیل چگونگی عده آوری دیتاها از دنیای اطراف خویش است. صحیح مانند برونگرایی و درونگرایی، کلیه افراد بسته به موقعیت، مدتی را صرف حساس نمودن یا شهود نمودن می کنند.

براساس آزمون MBTI، مردم تمایل دارا هستند برای توده آوری دیتاها یک آیتم را عمده به فعالیت گیرند.

کسانی که “حسی” میباشند دقت زیادی به واقعیت دارند، به ویژه به آنچه می توانند از حواس پنجگانه خود فهم و شعور نمایند. آن‌ها رغبت دارا‌هستند که بر روی واقعیت ها و جزئیات تمرکز کنند و از تجربه عینی لذت ببرند. – افرادی که “شهود” را ترجیح می دهند بیشتر به مواقعی مانند الگوها و برداشت ها اعتنا می کنند.

آنان از تفکر درباره مسائل و جنبه های انتزاعی لذت می برند.

·         احساسی (F) – منطقی (T)

احساسی (t) - منطقی (f)

این بخش به طرز تصمیم گیری افراد براساس اطلاعاتی که از عملکردهای حسی یا این که شهودشان توده آوری می شود، متمرکز شده است.

کسانی که “تفکر” را ترجیح می دهند اکثر بر حقیقت ها و دیتا های عینی تأکید می کنند. آنها زمان تصمیم گیری آیتم های سازگار، منطقی و غیر فردی را در لحاظ می گیرند.

افرادی که سبک “احساسی” دارا هستند در تصمیم گیری به هنگام وصال به سرانجام به احتمال  اشخاص و احساسات را در حیث می گیرند.

·         قضاوتی (J) – ادراکی (P)

 

قضاوتی(j)-ادراکی(p)

مقیاس آخرین شامل چگونگی تمایل مردمان به رویارویی با جهان است. در واقع این آیتم بخش اعظم به سبک زندگی اشخاص اشاره دارد.

  افرادی که به سمت “قضاوت” تمایل دارند، ساختار و تصمیمات محکم را ترجیح می دهند. آن ها منظم بوده و ساختار و چارچوب را ترجیح می دهند.

افرادی که بر مبنا “ادراک” کار می کنند بازتر، انعطاف پذیر و سازگار تر هستند. همین دو گرایش کلیدی مقیاسهای دیگر تعامل دارند.

16تیپ شخصیت شناسی

 

16 تیپ شخصیت شناسی

 در تست MBTI پس از سنجش نمرات شخص در چهار جفت صفت، می توان گونه شخصیت را اصلی یک کد چهار حرفی نشان داد. در همین شکل 16 وضعیت شخصیتی تولید می شود که در رخ ذیل هر کدام مشخص شده اند:

علائم کمبود اعتماد به نفس

 تیپ شخصیت INTJ (معمار): کسی که فکر می نمایید عجیب می باشد ولی ذهن درخشانی دارد.

 تیپ شخصیت INTP (منطق گرا): کسی که دوست دارد صرفا برای سرگرمی لوازم خانگی را گشوده کند.

تیپ شخصیت ENTJ (فرمانده): شخصی خستگی ناپذیر به جهت دنبال نمودن و وصال به اهداف زندگی.

 تیپ شخصیت ENTP (مجادله گر): شخصی حساس انگیزه که نگاهش سراسر به جوایز زندگی است.

 تیپ شخصیت INFJ (حامی): کسی که به جهت دیگران کارهای بزرگی خواهد کرد حتی اگر هنوز این را نمی داند.

 تیپ شخصیت INFP (تسهل کننده): شخصی دارای روح آزادگی که در افکار لبریز احساسش تبارک می اندیشد.

 تیپ شخصیت ENFJ (پیشرو): فردی که بدون در نظر گرفتن عواقب و مشکلات به جهت هدف خود می ایستد.

 تیپ شخصیت ENFP (مبارز): فردی عده گرا حساس روحیه آزادگی که استعدادهای خویش را هنوز نشناخته است.

تیپ شخصیت ISTJ (بازرس): شخصی دقیق و منطقی که همواره در عمل و زندگی وقت شناس است.

 تیپ شخصیت ISFJ (مدافع ): شخصی با استعداد و اصلی ارزش زیاد که سعی می کند در سایه حرکت کند.

 تیپ شخصیت ESTJ (اجرایی): فردی خوش مشرب که کلیه نزدیکان و دوستان عزیز او را دوست دارند.

تیپ شخصیت ESFJ (سفیر): یک عدد از دوست داستنی ترین های افراد هر مجموعه که ولی اهمیت ترین هم می باشد.

تیپ شخصیت ISTP (ماهر): فردی که به جای کلام نمودن به دنبال انجام دادن کارهاست.

 تیپ شخصیت ISFP (ماجراجو): شخصی هنرمند که همواره ایده ها و اذهان خویش را مورد آزمایش قرار می دهد.

تیپ شخصیت ESTP (کارآفرین): شخصی کلیدی انگیزه و پرتلاش که شیدا هر فرصتی برای درخشیدن است.

 تیپ شخصیت ESFP (سرگرم کننده): شخصی پرانرژی و کلیدی انگیزه که بودن در کنار او کسل کننده نیست.

 برای اطلاعات بیشتر از دوره شخصیت شناسی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

09190801775

منبع : maryammobaraki.com

ایندکسر