شما هم برای خودرو خود لامپ استارلایت استفاده می کنید؟ 

 

لامپ های استارلایت با کیفیت و کارایی عالی ، با بالاترین انتظارات و اطمینان از محصول برای شما ، برآورده می کند. چراغ های جلو که جزو موارد الزامی و حیاتی در خودرو و دیگر وسایل نقلیه به شمار می‌روند، از اهمیت بسیاری در هنگام رانندگی برخوردار هستند.

این لامپ ها به شما این اطمینان را میدهد که نوربیشتری در جاده ها را فراهم می کند که به رانندگان اجازه می دهد تا به سرعت عکس العمل نشان دهد و همچنین موانع مختلف را رد کند و در هنگام حرکت در شب ایمنی را افزایش دهد. لامپ ها می توانند در برابر دمای شدید و ارتعاش مقاومت کنند، که خطر انفجار را از بین می برد. قابلیت افزایش فشار داخل لامپ خودرو اجازه می دهد تا نور بیشتری را تولید کند . استارلایت انتخاب همه تولید کنندگان بزرگ خودرو است.


غالبا ۴  نوع عمده لامپ در چراغ جلو اتومبیل‌های امروزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعد از هالوژن، به ترتیب HID زنون‌ها و سپس LED و در آخر هم چراغ‌های لیزری، بیشترین استفاده را دارند.

در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد نوع پایه های لامپ و راهنمایی های دیگر در جهت نصب و … داشتید میتوانید اینجا کلیک نمایید.

ایندکسر

 

شما هم برای خودرو خود لامپ استارلایت استفاده می کنید؟ 

 

لامپ های استارلایت با کیفیت و کارایی عالی ، با بالاترین انتظارات و اطمینان از محصول برای شما ، برآورده می کند. چراغ های جلو که جزو موارد الزامی و حیاتی در خودرو و دیگر وسایل نقلیه به شمار می‌روند، از اهمیت بسیاری در هنگام رانندگی برخوردار هستند.

این لامپ ها به شما این اطمینان را میدهد که نوربیشتری در جاده ها را فراهم می کند که به رانندگان اجازه می دهد تا به سرعت عکس العمل نشان دهد و همچنین موانع مختلف را رد کند و در هنگام حرکت در شب ایمنی را افزایش دهد. لامپ ها می توانند در برابر دمای شدید و ارتعاش مقاومت کنند، که خطر انفجار را از بین می برد. قابلیت افزایش فشار داخل لامپ خودرو اجازه می دهد تا نور بیشتری را تولید کند . استارلایت انتخاب همه تولید کنندگان بزرگ خودرو است.


غالبا ۴  نوع عمده لامپ در چراغ جلو اتومبیل‌های امروزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعد از هالوژن، به ترتیب HID زنون‌ها و سپس LED و در آخر هم چراغ‌های لیزری، بیشترین استفاده را دارند.

در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد نوع پایه های لامپ و راهنمایی های دیگر در جهت نصب و … داشتید میتوانید اینجا کلیک نمایید.

ایندکسر