برخی زمان ها سبب از کار افتادن موتور کارواش می شود و کارواش آغاز به نشتی میکند و آب رادرست خارج نمی‌کند این مورد ها نشان دهندهی نقص‌ در شیرکارواش است. به جهت خودداری از جراحت به پمپ با ید توجه داشت در زمانه آزاد نمودن کلاچ شیر فشار شکن فشار سیستم در ذیل ترین مقدار باشد و پس از آغاز به کار به شکل یکنواخت شیر را بسته تا فشار سیستم بالا رفته و شوک به سیستم وارد نشود. هرگاه فشار سیال مبتلا افت شده تا جایی که به فشار بخار نزدیک شود سیال در به عبارتی اکنون به جوش در می آید. بوسیله این قطعه می توان جلوی فشار یا شوک ناگهانی به دستگاه را گرفت. مقدار فشار جریان پایین دست شیر به وسیله سنسور اختصاصی حساس شده و به کنترلر ارسال می گردد.کنترلر این عدد حیاتی مقدار از پیش تعریف‌و‌تمجید شده، مقایسه کرده و به یاری پوزیشنر سیگنال نیوماتیکی اضطراری به جهت گشوده یا بسته شدن، شیر را به اکچوایتور شیر ارسال می کند . در واقع هزینه صنعت گران اهمیت استعمال از شیرهای قابل تهیه ناچیز میشود. پیلوت یا مدار فرمان بکار رفته در ساختار این دسته شیر صنعتی، علاوه بر تهیه و تنظیم و دقت عملکرد شیر، اطمینان خاطر مصرف کننده را هم حساس خود به همراه حوضچه شیر فشار شکن دارد. برای تهیه و در اختیار گرفتن فشار یک پیچ بر روی شیرها وجود دارااست که توسط ی آن می توان فشار آب را تنظیم می کنند. امروزه تجهیزات الکتریکی، پنوماتیکی و هیدرولیکی اکثری به جهت در اختیار گرفتن متغیرهای یک سیستم سیالاتی (فشار، دما، جریان، دبی و…) وجود دارند. فشارشکن کارواش غالبا ازجنس برنجی می باشد و دو جور شیر فشار شکن داریم یک جور که وایپس سرخودداردیعنی نیازنداردشلنگ وایپس بهش بسته بشه و خودش آب رابرمی گرداند از داخل به ورودی دستگاه وشروع به کارمیکندبدون این که نیازبه وسیله بیش تر داشته باشد ولی بعضی از شیرهای فشارشکن را بایستی از تحت آن شلنگ گرفت وبه محل ورود دستگاه وصل کنیدکه منجر می شود ظاهر نا مناسبی داشته باشد. لطفا از جدول مشخصات فنی شیر فشار شکن ، ظرفیت و جور گزینه حیث را انتخاب و به سبد خرید طولانی تر کنید. بعضی ازفشارشکن ها باطن خودشان اتوماتیک دارن،اتوماتیک سبب ساز میشود که هنگامی فشاردستگاه بالا می‌رود و ستگاه اتوماتیک کند و خاموش شود؛شیرفشارشکن بسته به مدل دستگاه گوناگون هست بعضی از آنان استنل استیل هست وبستگی به نوع پمپ آن داردکه استیل باشدوبرای آب شور؛اگرشیرهای فشارشکن معمولی رابجای استنل استیل به کار گیری کنید منجر فساد سری پمپ و خود شیر فشار شکن می شود؛شیرفشار شکن ازچند قطعه تشکیل شده میباشد که فنر داخلش اهمیت ترین قطعه همین دستگاه میباشد که سبب ساز می شود دستگاه پایین فشار برود و منجر کارکردن دستگاه می شود. در اینجا اکثر به بررسی وب وب سایت شیر فشار شکن عیوض تکنیک.

ایندکسر