[ad_1]


اریک سوندهایمر و رندی روزنبلوم با متوقف کردن ویروس کرونا با مربیان ، بازیکنان و مدیران در مورد وضعیت فوتبال دبیرستان صحبت می کنند. برای هر یک از بحث های آنها فیلم های زیر را مشاهده کنید.

[ad_2]

منبع: paper-news.ir

ایندکسر