صحبت های اریک سوندهایمر و رندی روزنبلوم از دبیرستان SoCal درباره فوتبالاز جمعه شب در جنوب کالیفرنیا هیچ مسابقه فوتبال وجود ندارد ، اما این مانع نمی شود اریک سوندهایمر ، ستون نویس ورزشی تایمز ، به فیلمبردار تلویزیون رندی روزنبلوم بپیوندد و در مورد فوتبال دبیرستان برای سرگرمی شب جمعه شما بحث و گفتگو کند. .

میهمان این هفته مربی سابق اوکس کریستین ، کرسپی و سنت است. فرانسیس بیل ردل وی یکی از اعضای 12 تالار مشاهیر است و داستان هایی را به دهه 1980 بازمی گرداند ، زمانی که او مربیگری راسل وایت را بر عهده داشت. ردل گفت: “هیچ وقت مثل او در دبیرستان نبوده است.”

ضربات / بازیکنان برای تماشای نیز بحث شده است.
منبع: paper-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>