صحبت های اریک سوندهایمر و رندی روزنبلوم از دبیرستان SoCal درباره فوتبالاز جمعه شب در جنوب کالیفرنیا هیچ مسابقه فوتبال وجود ندارد ، اما این مانع نمی شود اریک سوندهایمر ، ستون نویس ورزشی تایمز ، به فیلمبردار تلویزیون رندی روزنبلوم بپیوندد و در مورد فوتبال دبیرستان برای سرگرمی شب جمعه شما بحث و گفتگو کند. .

مربی فوتبال Chaminade Ed Crosson این هفته مهمان است.

همچنین یک مصاحبه با نماینده بخش جنوب ، راب ویگود ، در مورد آنچه والدین و حامیان مدارس ورزشی می توانند برای کمک به شروع فصل در سال آینده انجام دهند ، وجود دارد.
منبع: paper-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>