صحبت های اریک سوندهایمر و رندی روزنبلوم از دبیرستان SoCal درباره فوتبالاز جمعه شب در کالیفرنیای جنوبی تا ژانویه هیچ مسابقه فوتبال وجود ندارد ، اما این مانع نمی شود که اریک سوندهایمر ، ستون نویس ورزشی تایمز ، به فیلمبردار تلویزیون رندی روزنبلوم بپیوندد و در مورد فوتبال دبیرستان برای سرگرمی شما بحث و گفتگو کند. جمعه شب.

جاش کلمن ، بازیکن خط حمله دورسی ، که میزبان پادکست خودش است ، این هفته مهمان است.

افتتاح آموزشها در مدارس لس آنجلس ، متحد در مناطق مدارس ، نیز مورد بحث است.
منبع: paper-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>