همچنین این هتل ها استقلال و ماهیتی دارا هستند که برای میهمانان زیاد شخصی رساله طراحی هتل 4 ستاره و مختص است. ممکن میباشد ضروری باشد که میهمانان از طریق پذیرش و یا قسمت نوشیدنی ها ، سفارش دهند. فهرست طعام بایستی غذاهای جایگزین را نیز شامل شود یا این که تعداد بیشتری طعام را شامل شود. ناهار سبک ، غذاهای سبک و ساندویج قابل دسترس به جهت مشتریان هتل و میهمانان دیگر که دررستوران صرف میشود. ناهار تمام و کلیدی میزان مرغوب بودن خیلی خوب در رستوران فراهم شود. خدمات تام شام بایستی مهیا باشد. ورقه فهرست طعام بایستی تمیز و کلیدی توضیحات دقیق ارائه شود. هر دایره یک بوستان اساسی استخر و پوشش گیاهی در مرکز خود داراست که از یک سیستم تهویه طبیعی در سراسر هتل پشتیبانی می کند. غذاهای متنوع در رستوران ارائه می شود. مجموعهای از نوشیدنیها و غذاهای سبک در کل طول روز و شب ، قابل دسترس برای میهمانان باشد. وجود هوای مطبوع و دمای مطلوب و قابل کنترل به جهت مهمان فراوان اساسی است. سجاده و جانماز و مهر و تسبیح وجود داشته باشد. درهتل چهار ستاره میتواند بوفه باشد اما سرویس میزبانی نیز حتماً باید وجود داشته باشد. البته یکی از نکات مهم در طراحی پله های اضطراری ، تعبیه آن ها در فضاهای میانی اتاق هاست ؛ به طوری که از درها و پنجره ها و ورودی اتاق ها عبور نکند . محل نسبت به جهت بندی اقتصادی بازرگانی ناحیه باید چشمگیر و مشرف به جاده های حساس یا تقاطع جاده ها یا این که فرودگاهها و یا این که مرکزها بازرگانی و مسکونی باشد. بخشهای بعدی شامل توضیحاتی درباره گونه های اصلی اتاقهای مهمان و تصمیماتی است که بیشترین تاثیر را درطراحی نقشه های مقرون به صرفه برای اتاقهای مهمان دارند. نوشیدنیهای سرد و گرم در طول روز و شب در فضاهای عمومی برای میهمانان هتل در دسترس باشد. برخی از غذاهای سبک و سرد به جهت افرادی که دیر وقت به هتل میآیند ، پیشاپیش آماده شود. غذای سرد و گرم در دسترس باشد. گونه های شی ءها موجود در این فضا می تواند حساس نورپردازی از محفظه حذف یا این که بر آن خاطر نشان نمود شوند، هنگامی که یک فضای آهسته ویژهی غذاخوری لازم است، فضا اساسی یک نور ملایم محیطی گرم و اشیا کاملا نورپردازی شده به فضایی جامع و مالامال جزییات تبدیل میشود و به عبارتی فضا با نورهای متغیر نقطهای و مالامال تحرک و رنگی، محیطی مالامال جنب و جوش مهیا می کند که در آن شی ها و مجسمههای تزیینی در تاریکی گم میشوند.

ایندکسر