شیر معیوب را بعداً می قدرت باز نمود و چک کردن کرد . بوسیله هوای فشرده یا این که یک تکه سیم رشته رشته مسیر گلوئی را می اقتدار تمیز نمود . تحت چنین شرایطی دیر یا این که زود فیلتر مکش مسدود می شود و تمام سیستم هیدرولیک را متوقف می سازد. در یک سیستم هیدرولیک از ریلیف ولو ویکرز VICKERS یا همان شیر فشارشکن هیدرولیک به مراد : حفاظت از پمپ هیدرولیک در برابر فشار ، تعیین بیشینه فشار سیستم استعمال میشود. مبنا طریق عمل شیر فشارشکن هیدرولیک مهم استعمال از غلبه نیروی سیال بر پاپت یا ساچمه ای می باشد که تحت فشار نیروی فنر پشت فشار شکن هیدرولیک سر خود است. مواد مرسوم شیر فشارشکن فشار شامل برنج ، پلاستیک و آلومینیوم است. سوپاپ فشارشکن فشار ، که در برخی مواقع شیر کنترل فشار نامیده می شود ، روزنه ای هست که برای در اختیار گرفتن یا این که ساخت حصر فشار در هر سیستم خاص به کار گیری می شود تا از ایجاد آن دوری کند و به تجهیزات جراحت نرساند و یا خطرات جدی تری ساخت کند. شامل یک مهر و موم الاستومری یا در برخی از طرح های فشار بالا یک مهر و موم ترموپلاستیک هست که به مدل ای پیکربندی شده هست که بر بر روی صندلی شیر آب بندی می کند. سر آزاد این شلنگ را به ورودی مخزن وارد نمایید به نحوی که نرخ جریان عبوری از آن که وارد مخزن می شود را بتوانید تماشا فرمایید و پمپ را واضح کنید و پیچ تهیه فشار شکن را راحت و سفت فرمایید و مقدار دبی خروجی از فشار شکن را مشاهده نمائید. این پدیده ممکن می باشد در پمپ های کهنه و یا این که پمپ های جدید شکل دهد. غالباً حساس افزایش سرعت بالا فشار بخار از آنجایی که دریچه می تواند فشار مازاد را آزاد نماید ، انفجار شکل می دهد. اهمیت فرض تمیز بودن فیلتر خط مکش و سلامت بودن لوله کشی محل ورود و عدم ورود هوا به آن ، روغن از نحوه اجزاء درونی پمپ به باطن می لغزد. در یک مدار هیدرولیکی کلیدی پمپ اهمیت جابجایی اثبات ، یک شیر کنترل فشار حیاتی عملکرد مستقیم تا حدی زود باز می شود و به این ترتیب انرژی را هدر می دهد. پمپ را پر‌نور و مهم محکم کردن پیچ تنظیم فشارشکن شاهد فشار سازی در گیج فشار باشید .

ایندکسر