قیمت خودروهای لوکس لکسوس در بازار ایران + جدولهر ایرانی حق دارد حداقل یک لکسوس داشته باشد، اما هر ایرانی لیاقت داشتن صد دستگاه را دارد. زیرا به یکدیگر رحم نمی کنند و به هموطنان خود در زیر گرانی ها خم می شوند و دولتمردان اموال ایران را به نام دین به گروگان می گیرند که خرافه ای بیش نیست.

پنجشنبه 26 خرداد 1401

حتما بخوانید:
آخرین اقدام مایک تایسون با نبرد علیه روی جونز جونیور آغاز می شود.

دیدگاهتان را بنویسید