از دیگر نام های همین کالا می توان به باکس هوا رسان، فیلتر باکس هواساز، باکس حرفه مکنده، فیلتر باکس حیاتی روزنه تنظیم هوا، باکس فن هوای تمیز . فیلتر باکس ها در سقف اتاق تمیز کار نهاده شده و اصلی اعتنا به مدل کاربرد اتاق تمیز و کلاس اتاق تمیز در آن ها از فیلترهای هپا یا اپا استعمال می گردد. فیلتر باکس تیم ی کاملی از تجهیزات خروجی یا این که ورودیِ هوا از پایانی نقطه ی انشعاب هوا می باشد.دریچه های ورودی، دریچههای خروجی و روزنه های رجوع هوای گزینه به کار گیری در اتاق تمیز باید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که به خوبی هوابند شده و همچنین سوای درز باشند. باکس ها به شکل سفارشی ساخته میگردند و ابعادشان بر مبنا ارتفاع و عرض محل گزینه لحاظ متغیر خواهد بود. بیشترین کاربرد و به کارگیری از فن باکس فیلتر را می اقتدار در راستا کمتر صدا، تعبیه یکسری ورودی یا خروجی هوا یا این که تمیز کننده هوا در نظر گرفت که دارای استعمال از باکس رشته و نصب فیلترهای مورد نیاز متناسب با نوع کاربری در مسیر هوای محل ورود باعث خودداری از آلودگی محفظه و مانع از اندک شدن عمر اثرگذار پلنیوم باکس داکت اسپلیت رشته می شود. روزنه خورشیدی در دهانه ی خروجیِ فیلتر باکس تعبیه می گردد و از پرتاب هوا بصورت ناهمگن،عمودی و غیر متناسب جلوگیری می کند. از دیگر اجزا ی ظاهریِ فیلتر باکس هوا، روزنه خورشیدی می باشد که در طرحهای متعدد و متنوع از کالا آلومینیوم کلیدی پوشش رنگ کوره ای ایجاد می شود.وظیفه روزنه شمسی توزیعِ متناسب هوا در محیط می باشد. از آنجا که روزنه های خطی و اسلوت به رخ دکوراتیو و در طول های بالا کار می شوند، قابلیت هوادهی یکنواخت در طول بالای دریچه وجود ندارد، به کارگیری از پلنیوم باکس به مراد ساخت اختلاط به اندازه هوا و توزیع یکسان هوا در ارتفاع امری ضروری و مهم می باشد. جهت هوا رسانی در سقف فضاهایی مثل لابی های ساختمان های مسکونی لابی و تالار های ساختمان های اداری،تجاری،پاساژها و هتل ها ،دریچه ها بصورت دکوراتیو (اسلوت و خطی) ،طراحی و اجرا می گردد.لذا حساس توجه به این که لاین حساس شبکه هوا از سقف کاذب عبور می نماید ،جهت وصال هوای شبکه اساسی به روزنه ها از قطعه ی حجمیکی بنام پلنیوم باکس استعمال می شود. کمپانی الکترو پارس گونه های گوناگون تجهیزات مربوط به صنعت تهویه، گرمایش و سرمایش، هواکش صنعتی ، سانتریفیوژ مکنده و دمنده ، شبکه ، لوله و تجهیزات به عنوان سازنده هواساز صنعتی و حرفه باکس فیلتر اهمیت ایجاد حداقل صدا (پایین ترین دسیبل) و انتقال نیرو بصورت کوپل مستقیم یا این که فولی تسمه حیاتی میزان مرغوب بودن متمایز، این دستگاه را جهت به کار گیری درصنایع متعدد طراحی و ایجاد می نماید.

ایندکسر