به طور کلی دلیل شیاردار و کنگرهدار ساختن تراز خارجی لولههای کاروگیت همین هست که در اثر استفاده در داخل زمین، بهخاطر فشار وارد شده از اطراف و نیروهای بالایی مثل خاک و عبور ماشین های سنگین رخنه برنداشته و نشکند. برهان محبوبیت این لوله ها را بخش اعظم میتوان به کاراییهای ویژهای همچون: تحمل نیروهای ترافیکی و زیرسطحی، انتقال مواد اسیدی به شکل ثقلی، انتقال فاضلاب فارغ از فشار داخلی و ارزش پایینتر در قیاس اصلی لوله های تکجداره، دارای ارتباط دانست. لوله های کاروگیت اکثر زمان ها به رخ دو جداره تهیه و تنظیم شده و جدار بیرونی آن ها به جهت استحکام فراتر به شکل شیار دار ساخت می گردد. لوله های کاروگیت در یک روزگار و به شکل یک تکه قالب زده می شوند. به طور کلی، دست‌کم فشار حلقوی به جهت لوله کاروگیت با ابعاد بزرگ، معادل ۳۱٫۵ کیلو نیوتن بر متر مربع است. مقاومت مکانیکی آیتم نیاز به‌این خواسته 8 تا 12 کیلیو نیوتن گزینه نیاز خواهد بود. لوله کاروگیت سایز 800 تا 3200 میلیمتر توجه داشته باشید که به خاطر موضوع مورد بحث به این معنی که لوله های کاروگیت از جدا کردن و کاربرد سایز 800 تا 3200 دوری کردیم چرا که اساسا از سایز 800 تا 2500 وارد گونه اسپیرال (Spiral) و از 2500 به بالا وارد جور کورتیوپ (Core Tube) می گردد. این سایز لوله در پل سازی دوچندان استعمال می شود. در عده آوری فاضلاب از خانه های تک و دو واحده در کوچه های 8 متری از سایز 125 استعمال می شود. 3. سایز لوله های کاروگیت : سایز یک عدد از عوامل تاثیرگذار بر قیمت لوله کاروگیت هست که در همین جا به بعضی از آن ها و همچنین کاربردشان اشاره خوا هیم داشت: لوله کاروگیت 110 که بیشتر در فاضلاب های خانگی و غلاف به کارگیری شده در کابل برق کاربرد دارد. برای اشخاصی که هر مدل نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی به کار گیری از لوله های کاروگیت زهکشی ، شما احتمالا می توانید دارای ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر