لیام کوهن دستیار مربی Qams QM عازم کنتاکی می شودشخصی که با اوضاع آشنا است ، لیام کوهن ، دستیار مربی خط حمله آریس ، به عنوان هماهنگ کننده حمله تیم ، به ستاد دانشگاه کنتاکی ملحق می شود.

کوهن ، 34 ساله ، به مدت سه فصل عضو مربی رامز ، شان مک وی بوده است. وی در سال های 2017 و 2018 دستیار مربی گیرنده ها بود.

کوهن به عنوان یک هماهنگ کننده هجومی در سطح دانشگاه تجربه دارد. قبل از پیوستن به برج حمل ، او هماهنگ کننده حمله ماین در سال 2016 و 2017 بود. کوهن همچنین در ماساچوست ، جایی که بازی می کرد خط دفاع و در براون ، مربیگری می کرد.

در کنتاکی کوهن جایگزین ادی گران می شود که در تاریخ 6 دسامبر توسط مربی مارک استاپس اخراج شد.
منبع: paper-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>