برای بهسازی لرزه ای حیاتی الیاف FRP ضوابط موجود در نشریه ۳۶۰ که در نظر گرفته شده بخسازی انجام میگیرد. 3. اعضای سازه ای که بوسیله سیستم های FRP مقاوم سازی می شوند عبارتند از تیرها ، دال ها، ستون ها ، دیوارها ، اتصالات ، و بنا هایی همانند کوره ها ، دودکش ها ، طاق ها ، تونل ، سیلوها و خرپا ها . 2. تعداد پروژه هایی که از سیستم FRP در سراسر جهان به کار گیری می‌نمایند ، به طور چشم گیری از پانزده سال پیش تا کنون ارتقاء یافته هست . مقاوم سازی کلیدی الیاف FRP ، به جهت تقویت تیرهای بتنی پیش تنیده ، تیرهای پیش ساخته و همین طور تیرهای بتن مسلح گزینه به کارگیری قرار می گیرد. طبق آزمایشات و تحقیقات متعدد در همین حوزه می قدرت گفت کاربرد صفحه ها FRP در مرحله خارجی دیوارهای برشی روشی اثر گذار جهت ارتقاء دشواری پیش از شکاف خوردگی ، توشه ترک خوردگی و ظرفیت آخرین دیوار بتن آرمه می باشد . 11. روش هاي قديمي مانند به کارگیری از پوشش هاي بتني و يا فلزي براي تعمير و تقويت ستون هاي بتن مسلح، رواج زيادي دارد ولی اين شیوه نياز به تجهيزات و نيروي كار تقریبا زيادي دارااست و علاوه بر آن وزن بنا را زياد مي كند و در محيطهاي خورنده آسيب کتاب مقاوم سازی با frp پذير است. علاوه بر اجرای ما به سایت مرکز بتن مراجعه شود. بخصوص در زمان عامل ها طبیعی نظیر سیل و زلزله که زیان های زیادی را بر سازه ها وارد می کند و استعمال روز افزون از مقاوم سازی اهمیت frp را ارتقاء داده است. همچنین ممکن است ما بنا و ساختمان داشته باشیم که طرح و اجرای ان براساس طاختمان مسکونی انجام شده باشد و در آتی ما تصمیم بگیریم از آن کاربری آموزشی و یا این که اداری داشته باشیم. همین مشکل در مرحله مشترک چسب و الیاف FRP و یا در سطح مشترک بتن و چسب به وقوع می پیوندد و در زمان کارگزاری نباید اجازه دهید تا چنین ایراداتی به جهت آن تولید شود. عملیات کارگزاشتن بایستی در جهت تارهای مواد FRP بوده و از وسط قطعه شروع شود و به سمت دو انتهای قطعه ادامه یابد تا از ایجاد حباب خودداری کرد . در شیوه تقویت بنا با FRP، گزینش نسبت مناسب الیاف به رزین، گونه الیاف و رزین مصرفی، مواد تکمیل کننده آیتم نیاز و نیز کارگزاری و اجرای لایه ها نیاز به توجه فراوانی دارد. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط دارای مقاوم سازی سقف با frp وب تارنما خویش باشید.

ایندکسر