ماهی سرخو تازه یا همان حمرو عربی، یکی از ماهیان دریاهای‌ جنوب کشور است که در سه نوع زیر وجود دارد:

سرخوی اصلی، ماهی چمن و ماهی دندونی.

همه انواع این ماهی‌، علاوه بر شکل مشابه، رنگ سرخی نیز دارند، اما رنگ ماهی اصلی کمی کمرنگ‌تر است. پخت ماهی سرخو بین جنوبی‌ها بسیار مرسوم است. مشخصات ماهی سرخو به شرح زیر است.

مقدار تیغ و دور ریز ماهی سرخو جنوب چقدر است؟

میزان خار و دور ریز ماهی سرخو تازه پائین است. گوشت نرم و لطیف آن دارای خارهای ریز و تیغ‌‌های آزاردهنده نبوده و به راحتی می‌‌توان گوشت آن را از استخوانهایش جدا کرد. سرخو خارهای بسیار کم و درشتی دارد و به همین علت قیمت ماهی سرخو کمی بیش‌تر از اکثر ماهی‌های جنوب است. میزان دور ریز و پرتی گوشت سرخو بسته به نوع پاک‌‌کردن آن از 15 الی 35 درصد متغیر می‌‌باشد. در نوع فیله شده به خاطر اینکه سر و دم کاملا جدا ‌‌می‌‌شود، میزان دورریز نسبت به نوع قطعه قطعه شده بیش‌تر ‌‌است.

ایندکسر