تشخیص عسل طبیعی دارای نان : یه خرده از عسل را روی نان بمالید و اگر عسل طبیعی باشد، عسل در به عبارتی شرایط میماند در صورتی که عسل تقلبی به خاطر رطوبتی که دارااست نان را تر میکند. مقدار ناخالصی : گرده و تکههای زنبور عسل را به لطف میتوانید در عسل طبیعی ببینید، در صورتیکه عسل تقلبی دارای هیچ گرده و ذره کثیفی نیست. شما میتوانید با یک‌سری کلیک، عسل تندرست و طبیعی را درب منزل در سریعترین روزگار ممکن از پیک مغازه رزسا تحویل بگیرید. عطر و بوی عسل : عسل طبیعی عطر و بوی گل و گیاهان وحشی را داراست و بسیار خوشایند است در صورتیکه عسل تقلبی هیچگونه عطر و بوی خوشایندی ندارد. تهنشین شدن عسل در آب : عسل طبیعی در آب حل نمی شود و در ته پیاله ته نشین میشود، در صورتیکه عسل تقلبی در آب حل می گردد و عسل طبیعی لاویج ته نشین نمیشود. هرچه pH پایینتر باشد نشاندهندهی حالت اسیدی اکثر است، که موجب دوری از رشد میکروبها میشود، در حالی که هرچه pH فراتر باشد، نشاندهنده موقعیت قلیاییست و موجب افزایش رویش میکروبها میشود. حساس وجود این‌که عسل از مواد قندی محسوب میشود، البته بهحدی مواد مغذی در همین ماده غذایی وجود دارااست که نباید از رژیم غذایی حتی در روزگار کمتر وزن، حذف شود. هرچند که زنبور های عسل بر روی عسل تولیدی خویش حساسیت زیادی دارا هستند و از کثیف شدن آن خودداری می کنند؛ ولی قابلیت و امکان وجود بعضا از میکروب ها و آلودگی ها هم وجود عسل طبیعی گشنیز دارد. اگر عسل را به رخ یک خط ممتد روی ورقه بریزید در کاهش از یک دقیقه بایستی به رخ دانه های تسبیح شود . تشخیص عسل طبیعی اساسی برگه : یک عدد دیگر از روشهای تشخیص همین میباشد که یک سری قطره از عسل را روی کاغذی بریزید، عسل طبیعی به هیچ تیتر جذب برگه نمیشود ولی عسل تقلبی جذب برگه خواهد شد. رنگ عسل : می بایست مدل عسل طبیعی که خریداری میکنید را بشناسید، زیرا هر عسل بسته به شهد گلی که زنبور میمکد، رنگ آن اصلی نیز مختلف است. این سلیقه خاص مصرف کنندگان اهل ایران منجر شده می باشد که برخی ساخت کنندگان در زمان فرآوری عسل ، آن را تا دمای متعددی حرارت دهند که سبب می شود خواص عسل تا حد متعددی از در میان برود اما در عوض عسل به دست امده عسلی تیره خیس و از حیث خرید کننده مرغوب تر خواهد بود.

ایندکسر