ولی سپس از شیوه سفر کاری، ناچیز هزینهترین روش که ولی بسیار نیز همگانی و پرطرفدار است، روش سفر تحصیلی به کانادا میباشد. تحصیل در همین مرز و بوم رویکرد مهاجرت به کانادا را دوچندان هموار کرده و شانس شما را به جهت اخذ اقامت دائم کانادا افزایش می دهد. برنامههای ویژهای نیز برای اشخاص ورزشکار یا این که هنرمندان برنده دست وجود داراست که میتوانند در شکل مخصوص به شخص بودن در هنر و ورزش خود، به کانادا رویکرد پیدا کنند. این بدان معناست که کانادا برنامههای مهاجرتی گستردهای دارااست که کاندیداهای اساسی بالاترین امتیاز را انتخاب میکند و همینطور برنامههای هدفمندتری را اجرا می‌نماید که مهاجران را بر اساس پیشینه شغلی آنان انتخاب میکند. سایر برنامههای فدرال از جمله برنامه مهاجرتی پایلوت آتلانتیک هم وجود دارند و شما میتوانید به یکی از استانهای اقیانوس اطلس (نیوفاندلند و لابرادور، جزیره پرنس ادوارد، نیوبرانزویک یا این که نوا اسکوشیا) سفر کنید. امروزه، کانادا حدود 120 جریان مهاجرتی مختلف را ارائه میدهد. در مهارتهای گفتاری و شنیداری آزمون آیلتس دست کم نمره 5، در مهارت خواندن نمره 3.5 و در مهارت تالیف نمره 4 را کسب کنند. این روادید نوعی برنامه مهاجرتی اقامت موقت به جهت نیروهای عمل خارجی هست که قصد دارند، اقامت خویش را همیشگی کنند. متخصصین ما می توانند رزومه مهاجرتی شما را به نحو مطلوبی ارتقا دهند و در رخ عدم اخذ ویزا می توانید وجه خویش را از موسسه گشوده پس گیرید. برنامه مهاجرتی پایلوت آتلانتیک (AIP) از سال 2017 به منظور جذب نیروی کاری در ناحیه آتلانتیک برگزار شده می باشد و یک عدد از راههای دریافت کاقامت دائم یکی از چهار استان کانادا در اقیانوس آرام به نامهای جزیره نیوفاوند لند و لابرادور، جزیره پرنس ادوارد، نیو برانزویک و نوا اسکوشیا است. ابتدا، به جهت اخذ ویزای تحصیلی کانادا می بایست حساس موقعیت زیر باشید. در صورتی که شخصی در مرزوبوم زادگاه و مبدا خود زیر خطر جدی، اذیت و آزار و نقض حقوق بشر قرار گرفته باشد، همین قابلیت و امکان را داراست تا از آیتم پناهندگی به عنوان یکی از از موقعیت استثنایی هجرت به Canada به کارگیری کند. درصورتیکه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم مهاجرت به کانادا فرم ارزیابی بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر