نگاهی گذرا به زندگی رافر جانسونرافر جانسون دارنده مدال طلای المپیک و ورزشکار برجسته UCLA روز چهارشنبه در سن 86 سالگی درگذشت.

در اینجا نگاهی داریم به بازتاب زندگی تایوان توسط تایمز ، که طی آن جانسون موانع نژادی را شکست ، نقشی غیرمنتظره در روابط بین الملل جنگ سرد داشت و خود را درگیر سیاست پر آشوب دهه 1960 کرد.
منبع: paper-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>