مطابق امر پزشک معالج تا یک هفته آن گاه از عمل از آنتی بیتویک به کارگیری سانترال لب در مازندران کنید. زمانی که کار زیبایی سانترال لب بر روی چهره انجام می گیرد مسافت دربین بینی تا لب قلیل می‌شود و نصیب مرکزی لب هم ضخیمتر شده که همین ادله موجب میشود زیبایی چهره و شکل مضاعف بیشتر از قبل شده و در نتیجه چهره فرد جوانتر از سن و سال واقعی او نشان دهد. لیفت لب بالا به چه صورت انجام میشود؟ پوست اضافی برداشته می‌شود و سپس جراح نصیب ذیل پوست را بالا آورده و آن را درست در ذیل بینی دارای بخیههای جذبی میبندد. افرادی که سرگرم تبخال یا این که آفت میباشند مورد ی قابل قبولی به جهت لیفت سانترال نیستند و باید فعالیت را تا زمانه بهبودی به تعویق بیندازند . اگر‌چه به یک برش در ذیل بینی نیاز دارااست که ممکن است یک زخم کوچک تولید کند، اما جای زخم اصلی گذشت زمانه محو میشود. در همین شیوه بخشی از پوست ذیل بینی برداشته می شود و آنگاه پوست به بالا کشیده شده تا مسافت ی لب فوقانی از بینی کاهش یابد در نهایت محل برش بخیه زده می شود. افرادی که در تحت بینی خویش جای آسیب یا اسکار دارند: اصلی امداد لیفت سانترال لب جای اسکار و جراحت ها تصحیح می شوند. لیفت سانترال لب چگونه انجام می شود؟ یک عدد از لیفتهای مرسوم در دنیا امروزی انجام جراحی لیفت سانترال لب هست زیرا سبب ساز برجستگی دائمی لب میشود. جراحی زیبایی لب یا لیفت سانترال لب یکی از پرطرفدارترین اعمال زیبایی صورت است. زیبایی لب ها دلیل تاثیرگذار در زیبایی رخ است. افرادی که فاصله بین لب تا بینی آنها فراوان است. روش لیفت گوشههای لب به جهت افرادی موءثر است که گوشههای لبشان به سمت تحت انحنا پیدا کرده و سبب ساز شده که چهره آن ها غمگین و یا عبوس به لحاظ برسند.

ایندکسر