وضعیت کارگزاران آزاد داجرز چگونه است؟
جاستین ترنر ، جوک پدرسون ، کیک هرناندز ، بلیک تراین ، پدرو Baes ، الکس وود و جیک مک گی از داجرها بازیکنان آزاد این فصل هستند. تایمز در حال راه اندازی مجموعه ای است که در آن چگونگی تناسب هر بازیکن در برنامه های آینده داجرها را بررسی می کند.


منبع: paper-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>