پمپ های دوزینگ که مهم نام مترینگ پمپ نیز شناخته شده اند، کار کشته می باشند تا دوز مشخصی از یک سیال را تزریق و جابجا نمایند، از همین لحاظ به آنها “پمپ تزریق” یا این که Injection Pump نیز گفته می شود. در شرایط ایده ال پمپ هایی را گزینه استعمال قرار می دهیم که همیشه در بهترین موقعیت خود کار می کنند.اما در دنیای واقعی به ندرت پیش می آید بتوانیم از یک ایجاد کننده پمپی دریافت کنیم که بازدهی آن به الزامات گزینه حیث ما نزدیک باشد.و یا این که پیدا کردن راهی که بتواند عملکرد پمپ را درنقطه بیشترین بازدهی و یا این که نزدیک به ان نقطه مراقبت نماید محال به لحاظ می رسد.البته مهندسین کاربردی راههایی به جهت بهینه سازی انتخاب پمپها دارند.یک رویکرد همین است که پمپ مطلوب را معین نموده و مشخصه های آن را به قدری دقیق ذکر نماییم که پمپهای دیگر را شامل نشود.در صنعتی که رقابت بر سر بهترین پیشنهادات وجود داراست همین عمل گزینه قبول واقع نمی شود.روش دیگر ابلاغ نمودن مشخصات پمپ بصورت پارامترهای حیاتی می باشد.این پارامترها عبارتند از: جریان هد – افت فشار- ، حداکثر اقتدار ترمز، حداقل بازدهی پمپاژ،حداقل ضریب اقتدار موتور و حداکثر دوزینگ پمپ تهران شتاب موتور. در پمپهای بادی عامل جابجایی دیافراگم جریان پرفشار هوا است. عملكرد پمپهاي سانتريفوژ در حالتی که شدت عمل بر روی آن‌ها دوچندان باشد مي تواند موجب اختلالاتی در تلمبه شود. ازدیگر عواملی که می تواند منجر لرزش در پمپ ها شود می اقتدار به هم محور نبودن تلمبه و محور حساس آن بیان کرد چون در همین شکل منجر تولید جفت نبودن مهم دیگر قطعات دانست به همین استدلال سبب تولید سرو صدا می شود.از دیگر دست اندرکاران می اقتدار به بیرون شدن شفت از مرکز خویش دانست که این پدیده مهم چشم قابل دیدن و تشخیص وجود ندارد به همین دلیل آن را بر روی ماشین تراش که دارای ترازو گیر ساعتی می باشد کارگزاشتن می کنند و اگر این کج شدگی به اندازه خیلی خیلی ناچیرز باشد به وسیله یک شخص ماهر قابل رجوع به خط می باشد در غیر اینصورت از منزلت بیرون می شود.یکی دیگر از اشکالات در پمپ ها می اقتدار به خوردگی پروانه تلمبه و رینگ ها و بلبرنگ ها اشاره کرد که سائیده شدن و یا فاصله آزاد آنان زیاد شده است. شتاب خطي پيستون بطور غير مستقيم روي مقدار فلوي پمپ مفید می باشد از اين رو در مواقعي كه سـرعت كاري پمپ زياد باشد (تعداددوردردقيقه) ممكن هست ضروری باشد مقدار جابجايي Strokeپمـپ كـم شـود كـه اينكار باعث كاهش ظرفيت (فلو ) پمپ مي شود .هر چه غلظت (لزجت) مايع پمپ شونده بيشتر باشد ، براي لبریز شدن سيلندر از مايع به روزگار بيشتري نياز می باشد سوای آنكه مورد قضیه جدايي جريان و يا كانالي شـدن جريـان به وجود ايد و در نتيجه بايد دور پمپ كمتر شود . از دوزینگ برای کلرزنی و تزریق اسید و قلیا و در تمام تزریق مقدار مشخصی از سیال به مخازن و استخر ها یا به لوله های زیر فشار استعمال می شود . عواملي نظیر افزايش دما و يا كاهش فشار در سمت مكش نيز مي تواند شرايط فوق را ايجاد كند.

ایندکسر