به همین علت که سپردن مسئولیت سالمندان بر عهده ی کسانی که از تخصص و آشنایی به اندازه برخوردار نمی باشند می تواند سبب بدتر شدن وضعیت پرستار سالمند ساری شخص سالمند شود. انجام همین عمل به وسیله اعضای خانواده یا فردی که مهارت کافی در این راستا ندارد ممکن می باشد موجب صدمه به دستگاه ادراری، ناراحتی و عفونت در سالمند شود؛ براین اساس برای تعویض سوند در منزل برای سالمند مرد و زن بایستی به دنبال پرستاری باشید که از این مهارت برخوردار باشد. حتماً در هنگام استخدام پرستار به مرکزی مراجعه نمایید که مجوزهای قانونی فعالیت را در راستا پرستاری از سوی وزارت بهداشت، معالجه و تدریس طبی دریافت کرده باشد. احتمالا در مواقعی شخص به انجام تمرینات فیزیوتراپی در خانه نیاز داشته باشد که پرستار سالمند اساسی دقت به تخصص و مهارتی که در این راستا بدست آورده میباشد میتواند انجام این حرکات به راحتی در طی روز برای شخص سالمند مقدر سازد که پس از انجام آن گزارشات فرآیند بهبودی سالمند می بایست به فیزیوتراپ اعلام گردد. ☑️ خدمات پرستاری در منزل شامل چه مواردی می شود؟ از اهمیت ترین خدمات پرستار سالمند در خانه که مکلف به انجام آن میباشد یاری به کار های فیزیکی و بدنی این گروه از اشخاص است. در صورتی که برای محافظت از افراد سالمند نیاز به پرستار دارید خوب تر است، به مرکز ها معتبر مراجعه کنید. درصورتیکه والدین شما در خانه تنها زندگی می کنند و درگیر بیماری های مختص از جمله آلزایمر میباشند و شما همواره کارایی می کنید تا نیازهای روزمره آها را برطرف کنید پرستار شبانه روزی سالمند می تواند یک روش حل برای شما باشد. در جدول بالا به شکل کلی شما را دارای مقدار دستمزد اشکال پرستار سالمند در خانه آشنا کردیم تا یک بها کلی از این سرویس ها داشته باشید در جدول ذیل تعرفه خدمات مازادی که ممکن میباشد نیاز داشته باشید را به رخ ماهیانه به جهت شما گردآوری کرده ایم . مراقبت از سالمندان در خانه یا منزل سالمندان ؟ یاری به امور فردی سالمند از مهمترین خدماتی میباشد که بر عهده ی پرستار سالمند در منزل است. به این ترتیب پرستار سالمند بایستی انجام کارهای حرکتی فرد را برعهده گیرد و براساس وضعیت جسمی و حرکتی شخص همه فعالیتهای که سبب ساز صحت قدرت حرکتی سالمند خواهد شد را انجام و به خواسته مستقل شدن فرد سالمند جهت انجام کارهای روزانه به وی امداد کند. علاوه بر همین بازیهای که منجر سرگرمی اکثر آن‌ها می گردد و یا این که همپا شدن اصلی فرد سالمند در روزگار پیاده روی از خدمات دیگری هست که بر عهده پرستار سالمند در خانه است.

ایندکسر