[ad_1]


لس آنجلس تایمز فصل 22-2020 در NBA را با ویژگی های لیکرز ، کلیپرز ، مدیریت بار ، آنچه در هنگام خرابی ها و کنفرانس های همه گیر انتظار دارد ، مرور می کند.

[ad_2]

منبع: paper-news.ir