تمامی توان موتور از نیروی فشاردهنده به بالای پیستون ناشی می شود. در رخ رغبت برای دریافت نمایندگی فروش می توانید اهمیت یک تماس تلفنی از حالت فروش دوراندیشی کسب نمایید. تحلیل ترمو-مکانیکی پیستون موتور SI اصلی استفاده از نوع معمولی دمای دیواره. موتورهای تولیدی مدرن اصطکاک دربین پیستون و دیواره سیلندر را دارای به کار گیری از روکش های پیستون اندک اصطکاک ، عمده کاهش می دهند. رینگ پیستون : حلقه پیستونها حلقههایی میباشند که در شیارهای مشخصی به دور این قطعه قرار دارند، حفظ میزان روغن مطلوب در جداره سیلندر، کمتر اصطکاک و خودداری از استهلاک از وظایف حلقه پیستون محسوب میشود. کروم به کار رفته در این گونه رینگها سبب کمتر ساییدگی خواهد شد. به جهت این‌که مصرف روغن بهخوبی در دست گرفتن شود، در پشت این رینگها از منبسط کنندههای فنری استعمال میشود. این دستور سبب دوری از مصرف بیرویه روغن خواهد شد. به جهت پرهیز از زدن پیستون در اکثری از موتور ها از پیستون هایی استفاده می شود که گژن پین آن‌ها اندکی خارج از مرکز است.این خارج از مرکزی به طرف دامنه پیستون می باشد که منزله سطح فشار گیر دارای (شکل ۱۰) کار می کند. نصفه بالای یاتاقان ها به قطعه موتور نصب میباشد و نیمه ذیل در محیط های یاتاقان ها اهمیت که به قطعه موتور پیچ شده اند قرار دارد. از آنجایی که این قطعه با روغن در رابطه است، روغن موتور و روغن نامرغوب هم سبب فساد زودهنگام آن خواهد شد. امروزه همین پیستون های آلومینیومی به دو طرز ریخته گری یا این که آهنگری ساخته می شوند که از جور آهنگری آن در موتور های پرقدرت و سنگین به کارگیری می کنند. موتورهای دیزلی اهمیت قدرت بالا در موقعیت سخت پیستون به انگلیسی فعالیت می کنند. این مشکلات میتوانند تولید نقص‌ و نقص جدی در عملکرد موتور کنند. خراب شدن قطعات موتوری هیوندای سانتافه ، توسان، انواع خودروهای کیا و اتومبیلهای داخلی، از ایراداتی است که تمام خودروها در هم اکنون دست و پنجه نرم کردن اهمیت آن هستند. طریق به کارگیری شما از خودرو، نحوه استعمال و حتی روش رانندگی شما از عواملی هستند که در عمر و ماندگاری قطعات آن تأثیر دارند. این پخی حاشیه سبب ساز پیچش رینگ پیستون در وقتی که فشار گاز احتراق از روی آن برداشته شود میگردد. اسم حلقه پیستون جواب مناسبی به جهت پرسش رینگ پیستون چیست است. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها بسیار اکثر در آیتم piston 75 top rose am6 لطفا به بازدید از وب سایت ما.

ایندکسر